Dette er tekstversionen af Fysioterapeut
Klik her for at komme til den grafiske version af Fysioterapeut

Forside - Læs op - Sitemap


Fysioterapeut


 

Fysioterapeut

Fysioterapeut
På denne side finder du information om fysioterapeut-studerendes kliniske uddannelse.

Læser du til fysioterapeut på UC Syddanmark, kan din kliniske undervisning finde sted i Fysio- og Ergoterapien på Sydvestjysk Sygehus. Dette foregår enten i Esbjerg eller i Grindsted. Den kan også foregå ved Neurorehabiliteringen på Sydvestjysk Sygehus Grindsted.

Sydvestjysk Sygehus modtager ca. 90 fysioterapeut-studerende om året fra UC Syddanmark. De kliniske uddannelsesperioder er henholdsvis 3 dage, 2 uger, 8 uger, 7 uger og 10 uger afhængigt af, hvor langt man er i uddannelsen.

De fysioterapeut-studerendes kliniske undervisningsperiode foregår med base i Fysio- og Ergoterapien, men hvor man også kommer ud på stort set alle sengeafdelinger på sygehuset og behandler/genoptræner indlagte patienter. Man har også ambulante patienter i sin kliniske undervisningsperiode, hvis de indgår som en del af patientgrundlaget på det enkelte praktiksted. Således er der mulighed for at følge patienter med vidt forskellige diagnoser og i alle aldre fra for tidligt fødte børn til svage, ældre og måske døende patienter.
 

Den kliniske uddannelse indeholder bl.a.:

 

Der er mødepligt i praktikken, og det forventes at man ikke har planlagt andre aktiviteter (som f.eks. fritidsarbejde el. lign.) indenfor normal arbejdstid.

 

Læs mere om uddannelsen på UCSyd´s hjemmeside.

 
Kliniske undervisere

I de forskellige kliniske uddannelsesperioder er den fysioterapeutstuderende fast tilknyttet en klinisk underviser, som er en erfaren fysioterapeut, som også har en videreuddannelse som klinisk underviser. Denne varetager den daglige undervisning, vejledning, koordinering samt vejledningssamtaler mm. Man vil dog også komme til at have kontakt med den faste stab af fysioterapeuter i huset. Desuden kommer man også til at indgå i tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, læger, portører o.a.

Herunder finder du kontaktoplysninger på de kliniske undervisere på de praktiksteder, der hører under Sydvestjysk Sygehus.

 

  SVS Esbjerg

Billede af fysioterapeut og klinisk underviser for fysioterapeut-studerende i Terapiafdelingen på SVS Esbjerg


Rasmus Schmidt Sørensen (SVS1)
rasmus.soerensen@rsyd.dk

Telefon: 7918 3075                                                                                                         

  
     
Kl. Uv.AH


Agnethe Friisgaard Hansen (SVS2)

agnethe.frisgaard.hansen@rsyd.dk

Telefon: 7918 3083

 
   
   

SVS Grindsted

Billede (portræt) af klinisk underviser i fysioterapi SVS Grindsted Mette Stom Horsted

 
 Mette Storm Horsted
 mette.storm.horsted@rsyd.dk

 Telefon: 7918 9681


 

 
 

 

SVS Neurorehabiliteringen, Grindsted
 

Billede (portræt) af klinisk underviser i fysioterapi ved Neurorehabiliteringen Grindsted Hanne Ehmsen.

 
 Hanne Ehmsen

 hanne.ehmsen@rsyd.dk

 Telefon: 7918 9400

Senest fagligt revideret: 01-05-2020
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk