Dette er tekstversionen af Urinvejskirurgisk Afdeling
Klik her for at komme til den grafiske version af Urinvejskirurgisk Afdeling

Forside - Læs op - Sitemap


Urinvejskirurgisk Afdeling


 
Urologisk Afdeling

 

Urinvejskirurgisk Afdeling er en specialafdeling for lidelser i urinvejene.

Afdelingen modtager ca. 12 000 indkaldte eller akutte patienter årligt. Afdelingen varetager udredning, behandling og kontrol af sygdomme i nyrer og urinveje samt mandlige kønsorganer. Afdelingen har desuden regionsfunktion indenfor anlæggelse og vedligeholdelse af posedialysekatetre.

Urinvejskirurgisk Afdeling består af:

Urinvejskirurgisk Ambulatorium 

Urinvejskirurgisk Sengeafsnit D5

Alle operationer foregår enten på Operationsafsnittet eller i Planlagt kirurgi

 

Afdelingsledelse

Ledende overlæge
Søren Sørensen Madsen

 Ledende oversygeplejerske
 Betina Funder Jeppesen

Ledende overlæge Søren Sørensen Madsen       
  Ledende oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen

Værdier

Vi arbejder ud fra Sydvestjysk Sygehus’ virksomhedsgrundlag. Vi stræber hver dag efter at gøre det bedste for patient og pårørende, og arbejder efter værdierne

  • Åbenhed
  • Udvikling
  • Ansvarlighed
  • Professionalisme
  • Respekt



Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk