Skip til primært indhold

Erhvervspraktik

Overvejer du erhvervspraktik på Sydvestjysk Sygehus? Se mere her

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan du søge om at komme i erhvervspraktik på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i 2 dage, i uge 5. Praktikken er tirsdag til og med onsdag.

Hvis du går på HF linien, som er målrettet de sundhedsfaglige professionsuddannelser, kan du søge om at komme i praktik på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i 2 dage, i uge 5 som sygeplejerske, bioanalytiker og i ernæring og sundhed med studieretning i fødevarer og ledelse.

Praktikken er 2 dage, torsdag til og med fredag.

OBS: Sydvestjysk Sygehus tilbyder desværre ikke Erhvervspraktik i uge 5, 2023. 

Arbejdsmiljø og forsikring: Du er ikke dækket af sygehusets ansvar- og arbejdsskadeforsikring, men dækket ind via skolen.

Der vil snarest være flere informationer tilgængelige her på siden omhandlende forskellige Faggrupper, praktiske informationer til både elev såvel som forældre og mere. 

Kontakt

Helle Richter
Tlf.: 7918 2223
E-mail: Helle.Richter2@rsyd.dk
Uddannelseskonsulent

Praktiske oplysninger

Når du søger erhvervspraktik på sygehus, er det vigtigt, at du har drøftet det igennem med din vejleder / klasselærer.

Indhold

Der startes med en fælles introduktion til praktikken, hvorefter en praktikantvejleder tager imod og viser dig afdelingen. Du følger en uddannet medarbejder og inddrages i pågældende faggruppes arbejdsopgaver.

Beklædning og personlig fremtræden.

Du skal være interessert,nysgerrig og have en positiv indstilling for at få noget ud af forløbet. Vi har en forventning at du optræder korrekt og høftligt. Du har mødepligt - og pligt til at både meddele fravær ved sygdom - til både afdelingen og uddannelseskonsulenten. På sygehuset skal alle, der har med patienter at gøre, anvende sygehusets uniformer. Du får udleveret uniform, der består af lange bukser og en kortærmet overdel. Hvis du ønsker tørklæde, udleveres det sammen med uniformen.

(Det er vigtigt, at du er bekendt med, at lange ærmer ikke accepteres og at der ikke må bæres privat tøj udenpå uniformen)

Du kan søge om erhvervspraktik inden for følgende faggrupper:

 • Bioanalytiker
 • Ernæringsassistent
 • Social- og sundhedsassistent
 • Sygeplejerske

Erhvervspraktik på sygehuset er en praktik hvor jeres datter/søn kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser, men også oplevelser der kan kræve jeres støtte undervejs. Vi vil derfor gerne at I som forældre, ud fra nedenstående oplysninger, er opmærksomme på og overvejer:

om det er muligt for jeres datter/søn at deltage i forhold til:

 • krav til uniform
 • indhold i praktikken
 • at jeres datter/søn kan få, for dem grænseoverskridende oplevelser, som kan kræve jeres støtte
 • at jeres datter/søn kan have behov for at tale med jer omkring oplevelser fra praktikopholdet.

Indhold

Erhvervspraktikanterne får en fælles introduktion til praktikken. Erhvervspraktikanten følger en uddannet medarbejder og inddrages i pågældende faggruppes arbejdsopgaver. Inden for plejeområdet deltager erhvervspraktikanten i enkle, udvalgte opgaver omkring patienterne med behørig hensyntagen til både patientens integritet og erhvervspraktikantens alder. Men da der på et sygehus sker mange akutte og uforudsete ting kan enkelte erhvervspraktikanter opleve ting, de har det svært med. Vi forsøger selvfølgelig at tale med erhvervspraktikanten om oplevelserne, men de kan samtidig have brug for jeres støtte.

Tavshedsløfte

Ved introduktionen til praktikken orienteres erhvervspraktikanterne om hvad tavshedsløftet indebærer. De skriver under på et tavshedsløfte og må ikke videregive oplysninger om patienter.

Arbejdsmiljø og forsikring

Erhvervspraktikanter er ikke omfattet af sygehusets ansvars- og arbejdsskadeforsikring, men er dækket ind via skolen. Erhvervspraktikanten er omfattet af Bekendtgørelse om unges arbejde.

Beklædning og personlig fremtræden

På sygehuset skal alle, der har med patienter at gøre, anvende sygehusets uniformer. Uniformen og dens anvendelse skal medvirke til at forebygge sygehuserhvervede infektioner hos patienter og personale. Som erhvervspraktikant gælder de sammen regler som for det øvrige personale. Erhvervspraktikanten får udleveret uniform, der består af lange bukser og en kortærmet overdel. Ønskes tørklæde, udleveres det sammen med uniformen.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at lange ærmer ikke accepteres og at, der ikke må bæres privat tøj udenpå uniformen. Yderligere information omkring personlig fremtræden, kan ses i velkomstbrevet til jeres datter/søn.

Fravær og sygdom

Hvis erhvervspraktikanten bliver syg eller fraværende af anden årsag, er det vigtigt at give besked til afdelingen. Hvis der ikke er givet besked ved fravær, kontakter SVS skolen. Hvis erhvervspraktikanten har eksem på hænder eller sår (uanset hvor på kroppen), der kan give problemer i forhold til hygiejnen, kan hun/han som hovedregel ikke deltage i praktik på SVS. Ved tvivl kan uddannelseskonsulenten på SVS kontaktes.

Inden eleven/studerende sender sin ansøgning er det vigtigt at eleven og vejlederen / klasselæreren har drøftet godt igennem, hvordan det er at være i praktik på et sygehus og hvad eleven ønsker at opnå med praktikopholdet.

Praktikperioder

Erhvervspraktik udbydes i uge 5, tirsdag og onsdag for folkeskoleelever, og uge 5, torsdag og fredag for HF studerende.

Praktiksteder

 • Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, Esbjerg.
 • Sydvestjysk Sygehus, Engparken 1, Grindsted.
 • Veneklinikken, Skolegade 12 A, 6650 Brørup. 

Indhold

Erhvervspraktikanterne får en fælles introduktion til praktikken, følger en uddannet medarbejder og inddrages i pågældende faggruppes arbejdsopgaver. Inden for plejeområdet deltager erhvervspraktikanten i enkle, udvalgte opgaver omkring patienterne med behørig hensyntagen til både patientens integritet og erhvervspraktikantens alder.

Tavshedsløfte

Erhvervspraktikanterne må ikke videregive oplysninger om patienterne. De orienteres om, hvordan de skal forholde sig og skriver under på, at de er bekendt med, hvad tavshedsløftet indebærer.
Erhvervspraktikanten har ikke adgang til patientjournaler.

Arbejdsmiljø

Erhvervspraktikanter er omfattet af Bekendtgørelse om unges arbejde. Erhvervspraktikanter er ikke omfattet af sygehusets ansvars- og arbejdsskadeforsikring, men er dækket ind via skolen.

Beklædning og personlig fremtræden

På sygehuset skal alle, der har med patienter at gøre, anvende sygehusets uniformer. Uniformen og dens anvendelse skal medvirke til at forebygge sygehuserhvervede infektioner hos patienter og personale. For erhvervspraktikanter gælder de samme regler, som for det øvrige personale. Erhvervspraktikanter får udleveret uniform, der består af lange bukser og en kortærmet overdel. Hvis tørklæde ønskes, udleveres det sammen med uniformen.

Det er vigtigt, at erhvervspraktikanten er bekendt med, at lange ærmer ikke accepteres og at der ikke må bæres privat tøj udenpå uniformen. Det forventes, at erhvervspraktikanten er velsoigneret og har rene kortklippede negle uden neglelak.

Hvis erhvervspraktikanten har eksem på hænderne eller sår (uanset hvor på kroppen), der kan give problemer i forhold til hygiejnen, kan hun/han som hovedregel ikke deltage i praktik på sygehuset. Ved tvivl kan uddannelseskonsulenten på SVS kontaktes.

Fra sygehusets politik vedrørende ’Personaleuniform og beklædning’ kan du som vejleder/ klasselærer måske også have behov for at kende til følgende forholdsregler:

 • Ringe, armbånd og armbåndsur må ikke bæres sammen med uniform/kittel/arbejdsdragt.
 • Halskæder skal være korte, og ørestikkere være tætsiddende.
 • Hår må ikke hænge ud over uniformen. Langt hår skal være samlet eller sat op.
 • Personalet må ikke afgive stærke lugte eller dufte, der er generende for patienter, pårørende eller kollegaer.
 • Personalet må ikke have en ekstrem fremtoning, fx tatoveringer og ansigtspiercinger, der er stødende for patienter, pårørende eller kollegaer.

Fravær

Hvis erhvervspraktikanten bliver syg eller fraværende af anden årsag, er det vigtigt at give besked til afdelingen. Hvis en erhvervspraktikant er fraværende uden at have givet besked, kontakter sygehuset skolen.

Svar på ansøgning

Svar på ansøgning sendes på mail kun til de ansøgere  og til vejleder/klasselærer som tilbydes en plads. I velkomstbrevet får erhvervspraktikanten oplysninger med et overordnet program, mødetid og sted samt en del af de her nævnte praktiske oplysninger.

Afbud

Hvis en elev - helt undtagelsesvis - alligevel ikke ønsker at benytte en tildelt erhvervspraktikplads, er det vigtigt at give meddelelse om det hurtigst muligt med henblik på, at en anden elev fra ventelisten kan få pladsen.

OBS: For at så mange som muligt kan få glæde af erhvervspraktikordningen henstilles, at elever IKKE søger om praktik på sygehus, hvis de allerede har haft lignende praktik.

Hvis du har spørgsmål er du er velkommen til at kontakte

Uddannelseskonsulent Helle Ricther
Sydvestjysk Sygehus
HR-uddannelse
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Direkte: 7918 2223
Mobil:    2023 9139
E-mail: Helle.Ricther2@rsyd.dk  

Generelt kan der læses om alle uddannelser på

Der kan læses mere om de forskellige uddannelser på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider:

Sygeplejerske

Social og sundhedsassistent

Radiograf

Diætist

Ernæringsassistent

Lægesekretær

Bioaanalytiker

Faggrupper

Bioanalytikere arbejder oftest på hospitalernes laboratorier. Her analyserer bioanalytikerne de prøver, som de selv eller andre har udtaget fra patienter.Bioanalytikerne anvender flere forskellige tekniske, kemiske og fysiske metoder til analysering af de mange forskellige prøver. Der bruges både store analyseapparater men også håndværk og f.eks. mikroskoper. Svarene på de udførte analyser afleveres til læger. Svarene kan hjælpe lægen med at stille en diagnose (hvad patienten fejler). F.eks. kan blodprøver anvendes til at finde ud af, om en patient har sukkersyge, eller om patienten har en blodprop i hjertet.

Svarene fra en vævsprøve kan f.eks. fortælle, om patienten har kræft. Andre analyser kan anvendes til at beslutte, hvilken behandling en patient skal have. Bioanalytikerne udfører også undersøgelser af, hvordan forskellige organer fungerer, men kan også arbejde med befrugtning af æg ved barnløshed. Bioanalytikere benytter sig af viden indenfor naturvidenskab, bioteknologi, biologi, kemi og sygdomslære. En bioanalytiker skal have håndelag, ordenssans og arbejde meget kvalitetsbevidst, da bioanalytikernes arbejde har stor betydning for den enkelte patients diagnose og behandling.

Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg
University College Syddanmark, www.ucsyd.dk 
Studievejleder Esther Skovhus, 7215 7652 / 7215 9948

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus

Bioanalytikerunderviser Liselotte Olesen, 7918 2455, Liselotte.Olesen@rsyd.dk 

Ernæringsassistentens primære opgave er måltidsproduktion. Som uddannet ernæringsassistent arbejder du med at tilberede, anrette og servere indbydende hverdagsmad til unge som gamle. Du arbejder også med planlægning, menuplaner, diæter, hygiejne, rengøring og kvalitetskontrol. Arbejdspladsen kan være i køkkenet i f.eks. en daginstitution, skole, virksomhed eller sygehus, hvor du arbejder sammen med kolleger og andre faggrupper.Som erhvervspraktikant kommer du – sammen med en uddannet ernæringsassistent – med i de daglige opgaver i køkkenet.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Den varer 3 år og veksler mellem praktik og skoleperioder.

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus

Køkkenchef Vibeke Jochumsen, 7918 2518

Det første år består af et basisforløb, hvor du får grundlæggende kompetencer inden for fagområdet. Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, ledelse og organisation. Efter dit første år skal du vælge mellem én af to studieretninger: Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik , Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse eller Toning: Klinisk diætetik

Køkkenet på SVS tilbyder praktik ifht retningen: Fødevarer og ledelse, og her vil du følge en i leder/stabs teamet, og dermed snuse til områder som: Indkøb, produktion- og drifts-styring, ledelse, kommunikation med afdelingspersonalet, informationsmateriale og HACCP mm

Uddannelsen som professionsbachelor er 3½-årig.

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus

Køkkenchef Vibeke Jochumsen 79182518

 

Social - og sundhedsassistentens opgaver er mangeartede, og retter sig mod omsorg, pleje og rehabilitering, blandt andet patientpleje, information og vejledning.Som uddannet social - og sundhedsassistent har du mange kompetencer inden for kronisk sygdom og ældre mennesker. Du vil kunne arbejde i hjemmeplejen, på sygehuse, på plejehjem, dagcentre og indenfor handicapområdet eller det psykiatriske område. Som erhvervspraktikant kommer du til – i samarbejde med personalet - at arbejde tæt på patienterne med alt hvad det indebærer af praktiske handlinger som f.eks. patientpleje, servering af mad og drikkevarer og sengeredning. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Den varer 1 år og 8 måneder og veksler mellem teori og praktik.

Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg

Studievejleder Eva Fredslund Hansen, 7610 6028, EFH@sosuesbjerg.dk 

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus

Uddannelseskonsulent Ulla Kappel 51 18 34 94

Som sygeplejerske arbejder du med at planlægge, koordinere og udføre omsorg, pleje og behandling til patienterne, herunder patientpleje, information, vejledning, sårpleje, medicindosering, planlægning af plejen samt assistere ved operation og undersøgelser. Som uddannet sygeplejerske kan du arbejde inden for pleje, undervisning, ledelse og udvikling.På sygehuset kan du blandt andet arbejde på akutafdeling, ambulatorium, sengeafdeling, børneafdeling eller operationsafdeling. Øvrige jobmuligheder kan være i hjemmeplejen, psykiatrien, sundhedsplejen, privatklinikker og medicinalindustrien. Derudover er der mulighed for at specialisere sig eller læse videre.

Når du er i erhvervspraktik på Sydvestjysk Sygehus følger du et personalemedlem i det daglige arbejde med at planlægge, koordinere samt udføre omsorg, pleje og behandling til patienterne. Sygeplejerskeuddannelsen varer 3½ år og foregår på professionshøjskolerne. Uddannelsen er en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
University College Syddanmark, www.ucsyd.dk 
Studievejleder Anette Buskbjerg, 7215 7522, abus@ucsyd.dk 

Kontaktperson på Sydvestjysk Sygehus

Uddannelseskonsulent Helle Richter, 7918 2223, helle.richter@rsyd.dk 

APPFWU02V