Skip til primært indhold

Ergoterapeut

Bliv klogere på et forløb som Ergoterapeut på Sydvestjysk Sygehus

På denne side finder du information om ergoterapeutstuderendes kliniske uddannelse. Læser du til ergoterapeut kan din kliniske undervisning finde sted i Fysio- og Ergoterapien på Sydvestjysk Sygehus. Den kliniske undervisning kan foregå enten i Esbjerg eller på Neurorehabiliteringen på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted.

Sydvestjysk Sygehus tilbyder klinisk undervisning i 1., 2., 4., 5. og 6. semester. Den kliniske undervisningsperiode foregår med base i Fysio- og Ergoterapien, men hvor du som studerende kommer ud på flere sengeafdelinger på sygehuset til vurdering, behandling/genoptræning af indlagte patienter. I Esbjerg indgår desuden ambulante patienter som en del af patientgrundlaget. Neurorehabiliteringen Grindsted varetager udelukkende genoptræning af neurologiske patienter.

Den kliniske uddannelse indeholder

  • Klinisk arbejde med patienter
  • Refleksionsopgaver og andre obligatoriske opgaver
  • Klinisk undervisning
  • Udviklingssamtaler

Der må påregnes en ugentlig arbejdstid på ca. 30-32 timer samt forberedelsestid udenfor normal arbejdstid. I de forskellige kliniske uddannelsesperioder er du som ergoterapeutstuderende fast tilknyttet en klinisk underviser, som er en erfaren ergoterapeut med en videreuddannelse som klinisk underviser. Den kliniske underviser varetager den daglige koordinering og planlægning af uddannelsesperioden samt vejledning og undervisning. I det daglige vil du som studerende også samarbejde med den faste stab af ergoterapeuter og desuden indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejerske, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, læger, logopæd., portører o.a. 

Fysio- og Ergoterapien, Esbjerg

Ergoterapeut og Klinisk Underviser

Marianne Pold
marianne.birgitte.pold@rsyd.dk
Telefon: 7918 3189

Neurorehabiliteringen, Grindsted

Ergoterapeut og Klinisk Underviser

Evy Christensen
evy.christensen@rsyd.dk
Telefon: 7918 9400

APPFWU01V