Skip til primært indhold

Ambulanceuddannelserne

Overvejer du at uddanne dig til behandler eller paramediciner?

Sydvestjysk Sygehus modtager ambulanceelever fra uddannelserne Ambulancebehandler og
Paramediciner. 

Derudover modtager sydvestjysk Sygehus enkelte elever fra Forsvarets Sundhedstjeneste i hospitalspraktik (Medic og SAAR-uddannelser). Den overordnede planlægning og koordinering af praktikforløbene varetages af sygehusets uddannelseskonsulent, der sender velkomstbrev med plan for praktikken og praktiske oplysninger. Den daglige planlægning og vejledning varetages af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter og for paramedicinernes vedkommende også af læger.

Praktikperioderne foregår i afdelinger, hvor der er patienter og opgaver i forhold til de mål, der skal nås i praktikken. Læringen foregår fortrinsvis ude hos patienten, hvor eleverne under vejledning af personale får øget kompetencerne i forhold til observation, kommunikation, praktiske procedurer og refleksion.

Kontaktperson

Simone Poetzsch
Uddannelseskonsulent
Simone.Poetzsch@rsyd.dk 

Sydvestjysk Sygehus modtager ambulanceelever fra følgende uddannelser

Den overordnede planlægning af hospitalspraktikforløbene varetages af en uddannelseskonsulent på Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med de implicerede afdelinger.
Forud for hospitalspraktikken sender uddannelseskonsulenten velkomstbrev til eleven.

Praktik

3. praktikperiode:

Praktikken er tilrettelagt med 2 uger på en medicinsk sengeafdeling, og 2 uger på kirurgisk sengeafdeling.

4. praktikperiode:

Praktikken er tilrettelagt med 2 uger på E1 anæstesi,1 uge på E1 Opvågning og 1 uge på E2 Hjerte Ambulatorium.

5. praktikperiode:

Praktikperioden er tilrettelagt med 1 uge på B1 Børne- og ungesygdomme, 1 uge på C1 Fødsler og 2 uger i psykiatrien.

 

6. praktikperiode:

Praktikperioden er tilrettelagt med 3 uger i Fælles Akut Modtagelse (FAM)

På Sydvestjysk Sygehus foregår de 6 dages praktik med 2 dage på E1 Intensiv, 2 dage på E1 Anæstesi og 2 dage i Fælles Akutmodtagelse. Sygeplejersker og læger er vejledere.

Overordnet planlægning og koordinering af praktikken på Sydvestjysk Sygehus varetages af uddannelseskonsulent.

APPFWU01V