Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus har fået nyt klædeskab med tøj til socialt udsatte

Sydvestjysk Sygehus er gået sammen med Kirkens Korshær for at etablere et ’klædeskab’ med tøj til socialt udsatte patienter. Klædeskabet kan tilgås hele døgnet, hvor afdelingerne kan hente tøj til patienter, der har behov for passende tøj eller sko, inden de udskrives.

Bukser, trøjer, sko og overtøj. Det er blot noget af udvalget, der er i det nye klædeskab på Sydvestjysk Sygehus. Klædeskabet er blevet etableret, efter flere afdelinger og tværsektorielle koordinatorer udtrykte et behov for at hjælpe særligt socialt udsatte borgerne bedre på vej, når de bliver udskrevet.

’Vi får af og til patienter i Fælles Akutmodtagelsen, som ikke har passende tøj på. Det kan være beskidt, hullet eller ødelagt. Nogle patienter kommer også i meget lidt tøj. Vi synes ikke, det er forsvarligt at sende dem hjem eller videre til behandlingssteder i beskidt og upassende tøj. Derfor er vi meget glade for det samarbejde, som vi har fået med Kirkens Korshær,’ fortæller Tove Andersen, socialsygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus.

Samarbejdet om tøj til socialt udsatte borgere er ikke helt nyt. Tidligere har det været således, at afdelingerne har haft mulighed for at kontakte Kirkens Korshærs varmestue i deres åbningstid omkring tøj. Det havde dog nogle begrænsninger i forhold til varmestuens åbningstider og fragt af tøj mv. Samtidig oplevede afdelingerne, at der var behov for at kunne tilgå tøj døgnet rundt. På baggrund af dette blev et formelt samarbejde mellem Kirkens Korshær og Sydvestjysk Sygehus etableret – og klædeskabet står nu fyldt med tøj på sygehuset.

 

Samarbejdet kan skabe brobygning

Sunyan Nordquist er social sygeplejerske i Kirkens Korshær, og hun er meget glad for samarbejdet med Sydvestjysk Sygehus. Hun ser samarbejdet kan skabe brobygning for de socialt udsatte borgere.

’Kirkens Korshær leverer ud over tøj også madbilletter, som afdelingerne kan give til socialt udsatte borgere, når de hjælper dem med nyt tøj fra klædeskabet. Vi håber, at madbilletten gør, at de udsatte borgere kommer hen til os i varmestuen, efter de er blevet udskrevet. Hvis de kommer til os, har vi mulighed for at hjælpe dem videre,’ siger Sunyan Nordquist og fortsætter:

’I varmestuen kan vi få en rigtig god snak med den udsatte borger. Når vi ser, at de kommer med en madbillet, de har fået udleveret på sygehuset, kan vi indlede en snak om, hvorfor de har været på sygehuset, og hvilke udfordringer de har. På den måde har vi en god indgang til at opbygge en god relation med borgeren, og dermed bedre forudsætninger for at hjælpe borgeren.’

 

Frivillighed og Medborgerskab

På Sydvestjysk Sygehus er det frivillighedskoordinator Christina Vigel Mischorr-Boch, der er bindeled mellem sygehuset og frivillighedsorganisationer. Christina Vigel Mischorr-Boch har et internt netværk på sygehuset, som hun bruger i forhold til at afdække, hvilke behov patienterne har – og om det er noget frivillighedsorganisationerne kan hjælpe med. Hun har sørget for at samarbejdet mellem Sydvestjysk Sygehus og Kirkens Korshær blev en realitet. 

’ ”Klædeskabet” er et godt eksempel på, at et samarbejde mellem sygehus og civilsamfundet kan skabe bedre forudsætninger for, at patienten kan hjælpes på en bedre og mere værdig måde.  Et af principperne i regionens politik for frivillighed og medborgerskab er netop, at frivillighed kan bidrage til lighed i sundhed. Og sundhedsbegrebet dækker jo over mange ting i dette tilfælde varmt tøj og brobygning til varmestuens tilbud,’ fortæller Christina Vigel Mischorr-Boch, frivillighedskoordinator.

Samarbejdet med frivillighedsorganisationer som Kirkens Korshær gør en stor forskel, hvis man spørger Tove Andersen, social sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus:

’Det giver os en mulighed for at hjælpe vores patienter videre. Klæde dem ordentlig på og give dem et sted, hvor de kan gå hen og få et godt måltid mad og en snak om deres udfordringer. Det kan samtidig være med til at forebygge, at vi ikke ser de samme borgere her på sygehuset igen kort efter, de er blevet udskrevet.’

Billede af Tove Andersen, social sygeplejerske på SVS, Sunyan Nordquist, social sygeplejerske i Kirkens Korshær og Christina Vigel Mischorr-Boch, frivillighedskoordinator på SVS.

Foto: Tove Andersen, social sygeplejerske på SVS, Sunyan Nordquist, social sygeplejerske i Kirkens Korshær og Christina Vigel Mischorr-Boch, frivillighedskoordinator på SVS.

Sidst opdateret 5. maj 2022

APPFWU01V