Skip til primært indhold

Esbjerg Sygehus åbner nyt daghospital for hjertesygdomme

Formålet er at sikre sårbare patienter, der lige har været indlagt, et opfølgende og skræddersyet forløb.

En del hjertepatienter, der lige har været indlagt, har fortsat behov for tæt, opfølgning og behandling. Det kan være, at de er selvhjulpne og dermed godt kan komme tilbage i eget hjem, men stadig har brug for på daglig basis at blive behandlet eller tilset af en læge.

Det er disse patienter, som det nye daghospital i Esbjerg er til for, fortæller ledende overlæge Kirsten Vilain Mikkelsen fra Hjertemedicinsk Afdeling.

’Man kan sige, at daghospitalet kan tilbyde en mellemting mellem indlæggelse og ambulant behandling. Det imødekommer en efterspørgsel efter et skræddersyet, opfølgende forløb målrettet sårbare hjertepatienter,’ forklarer hun.

Foto: Ledende overlæge Kirsten Vilain Mikkelsen har været med til at starte daghospitalet op.

Skal forebygge genindlæggelser

Daghospitalet vil blandt andet kunne behandle patienter med hjertesvigt, betændelse i hjertet og atrieflimmer.

Patienter vil kunne få en fremskyndet vurdering samt mulighed for accelereret opjustering af behandling, hvis det er nødvendigt.

Det er desuden forventningen, at det samlede antal sengeindlæggelser på hjerteafdelingen og i akutmodtagelsen kan reduceres. Det samme gælder antallet af genindlæggelser.

Arbejder teambaseret

Daghospitalet råder over seks såkaldte komfortstole og er bemandet alle hverdage med en sygeplejerske fra ambulatoriet og en læge. Patienterne har egen stue.

Daghospitalet kan modtage en patient om dagen til DC konvertering, der kan tages blodprøver og EKG, og udvalgte patienter kan i en periode monitoreres med telemetri.

Afdelingen lægger særligt vægt på at arbejde teambaseret, fortæller oversygeplejerske Annette Hviid Hansen.

’Med teambaseret mener vi, at læge og sygeplejerske arbejder tæt sammen om patienten. Ved nødkald kan sygeplejersken få assistance fra personale på sengeafdelingen, og der er altid en senge på stand by til DC konvertering og til håndtering af en uventet dårlig patient,' forklarer Annette Hviid Hansen og tilføjer, at daghospitalet tilbyder den samme velkvalificerede behandling som resten af hjerteafdelingen.

APPFWU01V