Skip til primært indhold

Optimeret samarbejde sikrer opsporing af alvorligt syge patienter

1. februar 2021 styrkes samarbejdet imellem Sydvestjysk Sygehus og almen praksis når de møder patienter med mistænkt alvorlig sygdom. Blandt andet skal en koordinerende sygeplejerske og en åben telefonlinje i Akut Ambulatoriet hjælpe patienterne med hurtige, velkoordinerede og sikre forløb.

Når en patient mistænkes for alvorlig sygdom kræver det et tæt samarbejde mellem almen praksis og sygehus, så patienten hurtigt kan blive udredt.

På Sydvestjysk Sygehus er overgik varetagelsen af pakkeforløbende for patienter med mistænkt alvorlig sygdom (MAS) og patienter med metastase uden kendt primær tumor (MUP) fra Fælles Akutmodtagelsen til Afdeling for Gigt- og Bindevævssygdomme den 1. november 2019.

På afdelingen er det overlæge, Stavros Chrysidis og afdelingslæge Ajmal Orya, der er overordnede ansvarlige for pakkeforløbene:

'Vi driver en udredningsklinik, hvor patienter med mistænke om alvorlig sygdom kan ses af en speciallæger i intern medicin til en accelereret udredning,' fortæller Ajmal.

'Vi ønsker at sikre, at vores henviste patienter hurtigt kan få afklaring på, om de er alvorligt syge eller ej. Det kræver en høj grad af koordinering mellem de relevante afdelinger i sygehuset, samt et godt samarbejde mellem sygehuset og almen praksis. Derfor har vi styrket indsatsen i ambulatoriet i begyndelsen af 2021,' fortæller Stavros Chrysidis.

Den første februar 2021 er der indsat en ny og koordinerende sygeplejerske i ambulatoriet, som skal sikre en øget koordinering, tæt kommunikation, hurtige og sikre forløb for patienterne, der henvises til MAS/MUP Ambulatoriet.

'Ud over vores nye koordinerende sygeplejerske, har vi åbnet en telefonlinje for lægerne i almen praksis, hvis de har behov for sparring på henvisningen til Akut Ambulatoriet,' fortsætter Stavros.

Et tæt samarbejde

praksislæge i Oksbøl lægehus, Jytte Seerup Møller har selv erfaring med samarbejdet om at henvise patienter med mistænkt alvorlig sygdom til forløb på Sydvestjysk Sygehus.

Ud over hendes rolle som praksislæge, er hun koordinator for det generelle samarbejde mellem praksis og Sydvestjysk Sygehus.

'Det er meget positivt, at man har ansat en koordinerende sygeplejerske. Som praksislæge er det vigtigt for mig, at jeg kan sikre mig, at afdelingen har taget imod henvisningen, og det håber jeg, at sygeplejersken også kan bruges til,' fortæller Jytte.

Det vigtigste for Jytte og hendes kollegaer i praksis er, at patienterne bliver tilset, når de mistænkes for alvorlig sygdom:

'Det er enormt vigtigt, at vores patienter med mistænkt alvorlig sygdom få mulighed for hurtigt at blive udredt. Vi kender vores patienter godt i praksis, så derfor ved vi også, hvornår vi skal være ekstra opmærksomme, så det er vigtigt for os, at patienterne bliver tilset hurtigt,' forklarer hun.

APPFWU01V