Skip til primært indhold

Nogle patienter bytter nu indgange på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted

Ambulatorier på sygehuset i Grindsted rykker rundt, så sygehuset kan bygges om og der kan etableres moderne rammer for det nye Daghospital.

Den interne flytning og ombygning betyder, at nogle patienter fra maj opfordres til at tjekke deres indkaldelse til aftale – for måske kan de nu med fordel sættes af eller parkere et andet sted end tidligere.

Også nyåbnet indgang

I forbindelse med ombygningen er der etableret en ny indgang til det medicinske område, der indeholder hjerteambulatoriet, lungeambulatoriet, diabetes-ambulatoriet og diætisterne. Disse ambulatorier indgår i det nye Daghospital, som hver dag tager imod mellem 100 og 150 patienter – og dette tal ventes at vokse.

Den nye indgang (indgang 5) finder man ved Solvej 23.

Under byggeriet, som vil fortsætte frem til foråret 2022, vil der være fem indgange på sygehuset:

Indgang 1 (Hovedindgangen) Engparken 1

Etage 0:

 • Informationen
 • Arbejdsmedicinsk ambulatorium
 • Jordemoder konsultation
 • Friklinikken - Holdundervisning
 • Fysioterapi
 • Plastikkirurgisk ambulatorium

Etage 1:

 • Kirurgisk sengeafsnit
 • Friklinikken
 • Røntgen og scanning
 • Mammografi
 • Dexa-scanning
 • Blodprøvetagning og EKG
 • Vagtlæge

Etage 2 og 3:

 • Sengeafsnit for rehabilitering af Hjerne- og nervesygdomme

Indgang 2 (Solvej 19)

 • Skadeklinik
 • Mave og tarm ambulatorium
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium
 • Planlagt kirurgi
 • Cykeltest

Indgang 3 (Solvej 13)

 • Smerteklinik (Friklinikken)

Indgang 4 (Solvej 23)

 • Hjerne og nerveambulatorium (Friklinikken)

Indgang 5 (Solvej 23)

 • Hjerteambulatorium
 • Lungeambulatorium
 • Diabetes- og hormonambulatorium
 • Diætist
APPFWU02V