Skip til primært indhold

National pris til Esbjerg-team med fokus på demens

Trygge forløb for patienterne – og viden om, hvilke tegn medarbejdere kan reagere på! Sydvestjysk Sygehus har allerede tidligere markeret sig ved, at over 1200 medarbejdere er uddannet til demensvenner. I dag har et tværfagligt team fra sygehusets akutmodtagelse vundet Demensprisen for en indsats, der igen sætter sygehuset i front

Den nationale pris er netop overrakt til sygeplejerske Dorthe Kirkegaard Katzmann, ergoterapeut Maria Lietzen Jensen og fysioterapeut Karina Kjærgaard Lauridsen fra Sydvestjysk Sygehus. Med prisen følger 10.000 kroner til eget forbrug og et endnu større beløb til at videreudvikle det gode faglige og sociale fællesskab omkring arbejdet med demens på sygehuset. Anerkendelsen sker for deres arbejde i den Fælles Akutmodtagelse i Esbjerg i kølvandet på sygehusets satsning på at blive demensvenligt. Prisen blev overrakt af Social- og Ældreminister Astrid Krag.

Fra ceremonien

’Prisen er national, og det er en fornemt sammensat jury, der enstemmigt har peget på vores team blandt 85 nomineringer! Det er så flot, og det er velfortjent! Demensindsatsen skal komme en gruppe sårbare patienter til gode, og her har prismodtagerne stået bag en meget professionel og beundringsværdig indsats, som vi er meget stolte af’, fortæller sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth, der har stået i spidsen for sygehusets omfattende indsats.

Dorthe, Maria og Karina er alle tre uddannede demenskoordinatorer og har været i tæt dialog med Nationalt Videncenter for Demens for at skabe det bedst mulige tilbud med afsæt i den nyeste viden inden for pleje og behandling til mennesker med nedsat kognition eller demens.

De arbejder ud fra en personcentreret tilgang, og har implementeret et ’hvem-er-jeg’-skema, der selv under kortere indlæggelser kan sikre medarbejderne indsigt i den enkelte patients vaner, rutiner, præferencer og funktionsniveau. Det kan hjælpe til at patienten beroliges, og reagerer mindre på de uvante omgivelser eller forhold, som patienten måske ikke selv er i stand til at pege på eller forklare.

Den pårørende inddrages i udfyldelsen af skemaet, der også ofte gør pårørende mere trygge ved at efterlade deres kære under forløbet i akutmodtagelsen.

Teamets indsats virker gennem sparring og kompetenceudvikling samt anvendelse af værktøjer. Men de gør også en forskel ved at kunne tilkaldes af kolleger eller selv opsøge patienter, hvor der måske kunne være behov for særligt fokus.

Demensteamet med deres nye check

I dag, mandag, har de tre i København modtaget den traditionelle check, der uddeles i forbindelse med Demensdagene.

Demensvenligt sygehus – stærke projekter på Sydvestjysk Sygehus

'Sydvestjysk Sygehus har i perioden 2017-2019 i et projekt arbejdet intenst på at højne kvaliteten i den individualiserede pleje og behandling til mennesker med demens. Projektet bragte forståelsen for demens ind i kernen af sygehusets drift, og gav blandt andet følgende resultater:

  • 1282 medarbejdere blev uddannede ’demensvenner’
  • Etablering af 24 demensambassadører
  • Udvikling af en elektronisk og fysisk værktøjskasse, som kan hjælpe personalet til bedre at håndtere indlagte patienter med demens og give patienten stimuli.

SVS har efterfølgende fået bevilget midler til at være en del at et nyt forsøgsprojekt der har til formål at indhente erfaringer med frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens indlagt på sygehusene.

APPFWU02V