Skip til primært indhold

Hjernetumorpatienter og deres pårørende følges tæt Sydvestjysk Sygehus

Når en patient får konstateret hjernekræft på Sydvestjysk Sygehus er både patienternes og de pårørendes behov i fokus. En specialiseret gruppe af sygeplejersker på afdeling for Hjerne- og nervesygdomme følger dem igennem forløbet.

Siden 2016 har Sydvestjysk Sygehus tilbudt et pakkeforløb med vurderinger af patientens behov, når en patient får diagnosticeret hjernekræft med tumor i støttevævet. Tilbuddet er til de patienter der rammes af høj eller lavgrads glioblastom eller malign astrocytom.

Et fast team af sygeplejersker og en overlæge koordinerer behandlingsforløbet med scanninger og henvisning til behandling i Odense. Teamet afholder også samtaler med patienter og pårørende om deres sygdom og det, der fylder i deres liv.

'Når en patient diagnosticeres med hjernekræft med tumor hjernens bindevæv – eller høj/lavgrads glioblastom eller malign astrocytom – så har de ofte allerede skade på hjernen. Det betyder, at de og deres pårørende kan stå i en situation, hvor patienten ikke er den samme, som de plejer at være. Hjerneskader kan nemlig få os til at handle anderledes eller skifte personlighed, så det kan være en svær situation for patienten – og for deres pårørende,' fortæller neurologisk sygeplejerske Rikke Rosengren.

Pakkeforløbet for patienter med høj- og lavrisikogliomer på Sydvestjysk Sygehus er inspireret af Sundhedsstyrelsens anbefalinger ”Pakkeforløb for kræft i hjernen”.

Vurderer behov for genoptræning

Patienter med hjernekræft kan opleve mange svære symptomer. Ikke blot fra deres kræftsygdom, men også i form af følger ved kirurgiske indgreb eller bivirkninger efter stråle- og kemoterapi. Derfor kan behovet for genoptræning forandre sig gennem sygdomsforløbet.

'Vi ønsker at sætte ind tidligt for at vurdere patienternes behov. Derfor tilbyder vi behovsvurderingerne for at fremme patientens og de pårørendes livskvalitet og forebygge/lindre fysiske, psykiske, psykosociale og åndelige behov, imens vi sikrer, at patienten får tilbudt den genoptræning, de har brug for og magter. Det skal sammen sikre et godt og værdigt forløb,' fastslår Rikke.

Under samtalen gennemgår personalet blandt andet

  • patientens fysisk tilstand
  • hvordan patienten har det psykisk
  • den nuværende kognitive funktion og kognitive forandringer
  • vurdering af behovet for henvisning til palliativ behandling i palliativt team
  • afdækning af patientens sociale ressourcer og arbejdsfunktion
  • pårørendestøtte

Respekt for forløbet

Behovsvurderingerne er et redskab, der giver god mening - og afdelingen for hjerne- og nervesygdomme oplever også, at patienterne og de pårørende er meget glade for ordningen.

'Vores afdeling er blot en lille del af den samlede pakke, når en patient diagnosticeres med en hjernegliom. Vi har et tæt samarbejde med OUH samt kræftambulatoriet, palliativt team og epilepsilægerne her på SVS. Vi arbejder alle sammen for at skabe et godt forløb for vores patienter,' fortæller Rikke.

Men selvom samtalerne er vigtige, så betyder det også noget, hvor patienten er i behandlingsforløbet.

'Det er vores erfaring, at mens patienten er i strålebehandling og kemoterapi, så er der som regel ikke overskud til at møde ind til samtaler om behovsvurderinger. Derfor planlægger vi vores indsats, hvor patienten er i forløbet,' siger Rikke.

Fakta

  • Behovsvurderinger på Sydvestjysk Sygehus tilbydes patienter, som rammes af høj eller lavgrads glioblastom eller malign astrocytom.
  • I 2018 fik ca. 2200 mænd og kvinder konstateret hjernekræft.
  • Et gliom er en hjernetumor, der udgår fra hjernens støttevæv, som hedder glia.
  • Gliomer sidder inde i selve hjernen, og udgør over halvdelen af alle hjernetumorer, og mindst halvdelen er ondartede.

Læs mere hos Kræftens Bekæmpelse.

APPFWU01V