Skip til primært indhold

Helipad der bærer tungt ansvar

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg fik i 2019 en helikopterlandingsplads, der bragte sygehuset på linje med store akutsygehuse i andre dele af landet. Den blev taget i brug i foråret 2020, og efter første år kan man se tilbage på mere end én flyvning om ugen i gennemsnit.

78 gange er en ny adgangsvej til og fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blevet brugt – nemlig den nye heliport, der giver lægehelikoptere mulighed for at lande lige ved døren. Det er resultatet efter godt et års brug.

foto med medarbejder i branddragt
Heliporten er en vigtig del af akut-beredskabet. Den bruges til at flyve patienter til og fra sygehuset, til specialiseret behandling, og kan også bruges til transport af livsnødvendigt udstyr og personale samt organer til transplantationer. Det kan blandt andet være patienter, der flyves fra Sydvestjysk Sygehus til andre sygehuse.

'Typisk er det hjertepatienter eller patienter med hjerne- og nervesygdomme, der flyves til Odense Universitetshospital', fortæller chef for Teknisk Afdeling, Peter Kofoed Bertelsen, der også er flyvepladschef. 'Tid er en afgørende faktor for tilskadekomne eller alvorligt syge patienter. Med en heliport på Sydvestjysk Sygehus sikrer vi patienterne langt hurtigere transport ind og ud af sygehuset, og dét redder liv', siger Peter Kofoed Bertelsen.

De fleste besøgende fra luften var første år helt almindelige lægehelikoptere. I juni 2021 kom Danmarks største helikopter dog på besøg. Det var Forsvaret, der meldte sin ankomst for at teste platformen og for at træne SVS’s brandvagter, og efterfølgende har den en enkelt gang været forbi, hvor der var en patient med. Fremover ventes denne helikoptertype at udgøre en mindre del af landingerne – hvis ulykker eller redningsaktioner nødvendiggør det.

Ved landinger på sygehus er der naturligvis brug for at sundhedsfaglige kan hjælpe og assistere patienten. Andre har så en særlig rolle med at være ansvarlig for sikkerheden samt er trænede i at kunne træde til ved brand eller behov for redning. Denne rolle spilles af en række medarbejdere fra Service og Logistik, der har trænet procedurer og er uddannede som røgdykkere.

En af dem er serviceportør Bo Pedersen, der ofte er i nattevagt og fire gange har været med til en landing: ’Det er ved at være rutine nu, og mange af lægerne har nu også prøvet at være involveret’, siger han. I efteråret blev der gennemført landinger i hård kuling, og helipad’en kan klare selv stærk vind.

’Vi går op i kontrolrummet, når en helikopter er på vej. En kollega trækker i branddragt og går ud på helipad’en for at tjekke, at der ikke er genstande i nettet, at lysene og vindposen virker, og at nødudgangene er klar’, fortæller Bo. ’Over radioen fortæller vi helikoptermandskabet om vindretning og vindstyrke’.

Helikopterbesøget varer typisk mellem 30 minutter og en time afhængig af, om mandskabet fra helikopteren fx skal hente patienten et sted på sygehuset. Selv i situationer, hvor helikoptermandskabet har forladt heliporten, bliver en sikkerhedsansvarlig i branddragt på helipad’en.

Når helikopteren igen er lettet gennemgås tjeklister og dokumentation og Bo og andre serviceportører kan vende tilbage til andre opgaver.

foto taget fra helipad
Serviceportør Bo Pedersen fotograferet på helipad’en

Mere end en 105 tons tung skive

Skiven, hvor helikopteren lander og letter, er måske den mest synlige del af konstruktionen. Totalt vejer bundkonstruktionen 57 ton, og topkonstruktionen – selve platformen – vejer 105 ton. Derudover er der også blevet etableret en gangbro, en modtagestation samt to trapper, ligesom der er etableret en traumerute, så patienterne uhindret og hurtigst muligt kan flyttes mellem helikopteren og til eller fra traumestuer i akutmodtagelsen.

Fakta om helipad og heliport

Ordet helipad bruges om den flade som helikopteren skal lande på, mens heliport bruges til at beskrive hele anlægget – på samme måde som en lufthavn er mere end en landingsbane.

  • Helipad’en er 28,6 m i diameter – 32 m inkl. faldsikring. Den er placeret højt over terræn i knap 40 meters højde
  • Passer til lægehelikoptere af typen EC135, EC145 og EC155 samt forsvarets EH101
  • Region Syddanmark forventer 90 årlige landinger
  • Det samlede budget for den nye heliport var 26,7 mio. kr., som Region Syddanmark har finansieret med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har givet et gavebrev på 10 mio. kr.
APPFWU02V