Skip til primært indhold

Post.doc.

Mød IRS-Sydvestjysk Sygehus Post.doc.

Cand.scient., ph.d. og forsker i smerte, bevægelse og sundhed
Enheden for Sundhedsfaglig forskning
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Niels-Peter.Brochner.Nielsen@rsyd.dk 

Niels-Peter er uddannet fra Aalborg Universitet i 2013 med fokus på neurofysiologi, træthed og bevægelse, og rejste derefter til Nantes, Frankrig i forbindelse med sit Ph.D. projekt; ”The effects of fatigue and pain on muscle coordination during a multijoint task”. Niels-Peter fik tildelt sin ph.d.-grad i 2017 og er siden blevet ansat som forsker ved Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus. Fra Maj 2019 er Niels-Peter blevet ansat i en post doc stilling med henblik på at gennemføre et forskningsprojekt udvalgt til en videnskabelig vurdering af en ny smertebehandlingsmetode med kulde, kaldet cryoneurolyse. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Smerteklinikken, Neurologisk afdeling og Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus, og udføres derudover i samarbejde med en række aktører herunder anæstesiafdelingen, ortopædkirurgisk afdeling, primær-sektoren samt smertecenter syd, OUH.

Cand.scient. og sygeplejerske, ph.d., post.doc. og forsker i behandling af hovedpine
Forskningsgruppe i neurologi
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Louise.Schlosser@rsyd.dk 

Louise forsvarede i 2019 ph.d.-projektet: ”The effect of a patient educational programme in medication-overuse headache”. Sideløbende med hendes forskning har Louise siden 2010 været ansat i neurologisk regi på Sydvestjysk Sygehus, hvor hun fortsat er ansat og har klinisk sygeplejefaglig virke ved Hovedpineambulatoriet. Det er denne kliniske virke, der altid har været drivkraft og udgangspunkt for forskningen. Fra 1. januar 2022 er Louise ansat som post.doc. og skal gennem de næste to år arbejde som frontfigur i et større internationalt studie med deltagelse fra 10 europæiske lande. Studiet har til formål at udarbejde rekommandationer for sygeplejerskers behandling til patienter med migræne på specialiserede hovedpinecentre.

Læge, ph.d. og forsker i ortopædkirurgi
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Lars.Lykke.Hermansen@rsyd.dk

Lars er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2013. Han er aktuelt ansat i  hoveduddannelsesstilling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, og bliver speciallæge ultimo 2023.

Allerede under medicinstudiet var Lars forskningsaktiv. Her gennemførte han i 2010-2011 et forskningsår ved Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium med fokus på indhelingen af ortopædiske proteser i knoglevæv.

Lars gennemførte efterfølgende sin ph.d. uddannelse fra 2017-20 med projektet "Hip dislocation after primary Total Hip Arthroplasty - Incidence and patient reported outcome”. Projektet afdækkede bl.a. forekomsten af hofteluksation (ledskred) efter isættelsen af kunstige hofteproteser, og fulgte op på hvordan det efterfølgende gik med patienternes livskvalitet og hoftefunktion. Ph.d.-projektet blev tildelt prisen "Årets bedste ortopædkirurgiske ph.d.-afhandling" ved Dansk Ortopædkirurgisk Årskongres i november 2021.

Lars er fra 1. april 2022 ansat i en 20% post.doc.-stilling, hvor fokus bl.a. vil være på implementeringen af en ny kvalitetsindikator i Dansk Hoftealloplastik Register til monitorering af luksation på nationalt, regionalt og hospitalsniveau. Forskningen sker i et samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Derudover skal et randomiseret, klinisk studie undersøge effekten af et fast-track setup for reponering af luksation på indlæggelsestid og patient-rapporteret outcome.

APPFWU02V