Skip til primært indhold

IRS-Sydvestjysk Sygehus

Læs mere herunder

Al forskning ved Sydvestjysk Sygehus er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet (SDU), i IRS-Sydvestjysk Sygehus, og ledes af Koordinerende forskningsleder Torben Knudsen, Specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afdeling, dr.med., ph.d., klinisk professor. Forskningscenteret er funderet og placeret på sygehuset i Esbjerg.

IRS-Sydvestjysk Sygehus har til formål at opbygge ny og støtte eksisterende forskning på Sydvestjysk Sygehus, herunder sikre dannelse af netværk mellem forskere. Sygehusets forskning omhandler al forskning med relevans for de kliniske funktioner - det gælder forskning i relation til behandling, diagnostik, pleje terapi, forløb og organisering mv.

Forskningen sker via forskningsgrupper, professorer, kliniske lektorer og ph.d.-studier, men også som enkeltstående forskningsprojekter, der udføres af ansatte i øvrigt. Forskerne er primært ansat i kombinationsstillinger dvs. som forsker på SDU og klinikker på Sydvestjysk Sygehus. Forskningscenteret arbejder med fokus i Sydvestjysk Sygehus forskningsstrategi, hvor forskning på tværs af fag og afdelinger er et vigtigt indsatsområde.

Til centret er også tilknyttet SDU-undervisningslektorer, som står for de kliniske undervisningsforløb for læger og medicinstuderende.

APPFWU01V