Skip til primært indhold

Sundhedsfaglig forskningsenhed

Læs mere herunder

Sundhedsfaglig forskningsenhed bidrager med evidensbaseret forskning af høj kvalitet inden for fysisk kapacitet og funktionsevne, smerte og rehabilitering. Der udøves kliniknær forskning, der imødeser en bred gruppe patienter på tværs af specialer og sektorer.  Interventionsforskning og stærke forskningsdesign har høj prioritet. Organisatorisk er forskningsgruppen tilknyttet Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Enheden råder over et testlaboratorium med udstyr til mål af fysisk kapacitet og smerte.

Fokusområder for forskning er:

  1. Fysisk kapacitet og funktionsevne
  2. Smerte
  3. Rehabilitering


Læs mere om forskningen og forskningsgruppen for sundhedsfaglig forskningsenhed her.

Bibi Valgerdur Gram

Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk   
Tlf.: 79182356

Bibi Gram

Forskningsleder, lektor, ph.d.
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk 
Forskningsfokus: Fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, livstil og sundhed

Niels-Peter Brøchner Nielsen

Post.doc., ph.d.
Niels-Peter.Broechner.Nielsen@rsyd.dk 
Forskningsfokus: Smertemål og -behandling (kuldebehandling/cryoneurolyse), fysisk kapacitet og neurofysiologi

Simone Ejstrup

Fysioterapeut, cand.fys. og ph.d.-studerende
Forskningsfokus: Arbejdsevne og fysisk kapacitet

Henriette W. Nielsen

Sygeplejerske, cand.scient.san. og kommende ph.d.-studerende.
Forskningsfokus: Kræftrehabilitering og health literacy

Sasha RG Nielsen

Sygeplejerske, cand.scient.san. og kommende ph.d.-studerende.
Forskningsfokus: Hovedpine og non-farmakologisk intervention

APPFWU01V