Skip til primært indhold

Medicinsk og Kirurgisk Gastroenterologi og Hepatologi

Læs mere herunder

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for kirurgisk og medicinsk gastroenterologi. Forskningsgruppen forsker inden for både diagnostik, behandling samt vurdering af prognostiske faktorer for inflammatorisk tarmsygdom, kolorektal cancer samt kroniske leverlidelser.

Fokusområder for forskning er:

1. Inflammatorisk tarmsygdom

v/ klinisk professor Torben Knudsen

 • Udviklingen af algoritmer for diagnostik og monitorering af inflammatorisk tarmlidelse
 • Udvikling og evaluering af kommunikationsværktøjer imellem patient og afdeling
 • Udvikling af markører for sygdomsaktivitet
 • Epidemiologiske studier vedr. vurdering af effekten af avancereret medicinsk behandling
 • Kolon kapsel kikkertundersøgelsens værdi i forbindelse med diagnostik af inflammatorisk tarmsygdom

2. Forbedring af patientforløb inden for tyk- og endetarmskræft

v/ klinisk lektor Rasmus Krøijer

 • Diagnostik af forstadier til og kræft i tyk-og endetarm
 • Betydningen og behandlingen af jernmangel hos patienterne med tyk- og endetarmskræft

3. Leversygdomme

v/ forskningsleder og klinisk lektor Mette Munk Lauridsen

 • PROMETHEUS - Leversygdom ved svær overvægt. I forskningsprojektet undersøger vi:
  • Leversygdom som følge af overvægt
  • Bedre opsporing af alvorlige grader af fedtleversygdom forårsaget af overvægt.
  • Hvilken betydning gener har for risikoen for udvikling af alvorlig leversygdom forårsaget af svær overvægt.
  • Betydningen af fedtleversygdom for komplikationer efter eventuel fedmeoperation
  • Fedmeoperations betydning for fedtleversygdom
  • Hvordan svær overvægt påvirker hjernefunktionen
  • Læs mere om på:
   FLASH - Center for Leverforskning (sdu.dk)
   Syddansk Universitet ATLAS
 • Palliation og forbedring af patientforløb for patienter med leversygdom
 • Diagnostik af hjernepåvirkning forårsaget af leversygdom hos patienter med skrumpelever. I forskningsprojektet undersøger vi:
  • Om screening med hjernegymnastik og tidlig behandling af hjernepåvirkning forårsaget af leversygdom reducerer antallet af indlæggelser med leverkoma
  • Om EEG kan anvendes til tidlig diagnostik af hjernepåvirkning forårsaget af leversygdom
  • Om sammensætningen af tarmbakterier har betydning for risikoen for at få leverkoma
  • Biomarkører i blodet til diagnostik af hjernepåvirkning

Mette Munk Lauridsen

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d.
Mette.Enok.Munk.Lauridsen@rsyd.dk
Tlf. 7918 2316

Mette Munk Lauridsen

Forskningsleder, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 2316
Mette.Enok.Munk.Lauridsen@rsyd.dk

Torben Knudsen

Klinisk professor, dr. med, ph.d.
Specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afdeling
Koordinerende forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 2162 7219
Torben.Knudsen@rsyd.dk

Lea Ladegaard Grønkjær

Klinisk lektor, ph.d., cand.cur.
Gastroenterologisk Afdeling
Lea.Ladegaard.Gronkjaer@rsyd.dk

Rasmus Krøijer

Klinisk lektor, ph.d.
Kirurgisk Afdeling
Tlf. 65415190
Rasmus.Kroeijer@rsyd.dk

Charlotte Wernberg

Ph.d.-studerende, læge, Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 2248
Charlotte.Wilhelmina.Wernberg@rsyd.dk

Jacob Broder Brodersen

Ph.d.-studerende, afdelingslæge, Gastroenterologisk Afdeling
Tlf. 7918 3140
Jacob.Broder.Brodersen@rsyd.dk

Magnus Ploug

Ph.d.-studerende, 1. Reservelæge
Kirurgisk Afdeling
Tlf. 65415190
Magnus.Ploug@rsyd.dk

Morten Lee Halling

Ph.d.-studerende, afdelingslæge, Gastroenterologisk Afdeling
Morten.Halling@rsyd.dk

Kenneth Pedersen

Læge, Gastroenterologisk Afdeling
Kenneth.Bo.Pedersen@rsyd.dk

APPFWU01V