Skip til primært indhold

Forskeransættelser

Læs mere herunder

Hvis du skal være ph.d.-studerende eller post.doc. på Sydvestjysk Sygehus, skal du i samarbejde med din hovedvejleder/forskningsleder og relevant afdelingsledelse udfylde ét af nedenstående skemaer.

Formål

Som en del af sygehusets Forskningsstrategi 2019-2024 har vi øget fokus på at rekruttere ph.d.-studerende og post.docs. Én metode er muligheden for at ansøge om tre måneders løn til protokolskrivning ifm. et ph.d.- eller post.doc.-forløb.  Ifm. dette er der udarbejdet skemaer til hhv. løn under protokolskrivning (skema 1-2) og etablering af ph.d./post.doc. ansættelser (skema 3-4). Skemaet skal hjælpe med at få overblik over forløbet for alle involverede parter, så der fra start bliver taget hånd om ansættelsesforhold, dataadgang, finansieringskilder og lønsammensætning.

Procedure

Skemaet udfyldes af medarbejderen i samarbejde med hovedvejleder/forskningsleder og afdelingsleder, hvorefter det bliver gennemgået af forskningscentret og godkendes af koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus. Slutteligt underskriver relevante aktører, hvorefter det returneres til forskningscentret via e-mail SVS-forskning@rsyd.dk. Skemaet vil blive anvendt af forskningscentret, HR afdelingen og Økonomiafdelingen og vil blive journaliseret i medarbejderens personalesag.

Procedure ved Syddansk Universitet (SDU)

Ph.d.-studerende vil fra starten af ansættelsen være tilknyttet SDU, hvor post.doc. ansatte evt. kan påbegynde stillingen på sygehuset, mens ansættelsen ved universitet er i proces. 

Kontakt forskningscentret ved spørgsmål via e-mail SVS-forskning@rsyd.dk.

APPFWU02V