Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, samt henvisningskriterier til de Medicinsk Afdelinger på Sydvestjysk Sygehus.


Afdeling for Mave- og Tarmsygdomme, Gigt- og Bindevævssygdomme, Blodsygdomme og Palliation
Jette Slinkert, ledende oversygeplejerske

SVS-Medicinsk.M1@rsyd.dk

 

Afdeling for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme og Diætister

Majbritt Knudsen, ledende overlæge

Christine Elmsted, ledende oversygeplejerske

SVS-Medicinsk.M2@rsyd.dk

 

Afdeling for Hjertesygdomme og Daghospital

Allan Rohold, ledende overlæge

Britt Linnebjerg, ledende oversygeplejerske

SVS-Hjertesygdomme.Daghospital@rsyd.dk

 

Afdeling for Lungesygdomme

Trine Vestergaard, ledende overlæge

Lene Klemensen, ledende oversygeplejerske

SVS-Lungesygdomme@rsyd.dk

 

Adresse
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Grindsted Sygehus, Engparken 1, 7200 Grindsted

 

De Medicinske Afdelinger består af 9 afsnit med hvert deres medicinske speciale:

Navn

SKS-kode

Lokationsnummer

Telefonnummer

Telefonnummer til specialistrådgivning*

Sengeafsnit D2 - Diabetes- og Hormonsygdomme

5501050

5790000207459

79182247

 

Diabetes og Hormon Ambulatorium - Esbjerg

550105E

5790000214952

79183114

79185941

Endokrinologisk Ambulatorium - Grindsted

550145E

5790000214785

79189326

79189629

 

Sengeafsnit E2 - Blodsygdomme

5501053

5790000212194

79182247

 

Blodsygdomme Ambulatorium

550105H

5790000212262

79182208

79183973

Sengeafsnit D3 - Hjertesygdomme

5501052

5790000212187

79184272

 

 

 

Hjerte Ambulatorium - Esbjerg

550105K

5790000214990

79182695

79183801

79185051
Efter kl. 18 evt. tlf. 79185204

Hjerte Ambulatorium - Grindsted

550145K

5790000214822

79189326

79189629

 

Diætist - Esbjerg

550105J

5790000214983

79182521

 

Diætist - Grindsted

550145J

5790000214815

79182521

 

Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme

5501054

5790000212200

79183129

79183130

79183131

79185970

79185776 (cancerforløb)

Lunge Ambulatorium - Esbjerg

550105L

5790000215003

79182671

 

Lunge Ambulatorium - Grindsted

550145L

5790001368289

79189326

79189629

 

Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme

5501055

5790000212217

79183216 79182332

 

Mave og Tarm Ambulatorium

550105G

5790000214976

79183140

 

 51503889

Sengeafsnit D2 - Nyresygdomme

5501051

5790000212170

79185772

 

Nyre Ambulatorium

550105N

5790000215010

79182258

 79185858

Dialyse

550105D

5790000214945

79182260

 

Palliativt Team

550102s

5790000215751

79182668

 

Sengeafsnit E2 - Gigt- og Bindevævssygdomme

550105A

5790000212224

79182247

 

Gigt- og Bindevæv Ambulatorium

550105F

5790000214969

79182378

79182384

 79185902

*På Sundhed.dk og Specialistrådgivning til Almen praksis finder du øvrige telefonnumre til Regionens specialistnumre.


Henvisningskriterier
Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse.

De medicinske afdelinger varetager diagnostik, behandling og pleje af en lang række medicinske sygdomme og modtager henvisninger for følgende:


Endokrinologisk Afsnit
Sengeafsnit D2 - Diabetes og Hormonsygdomme, Esbjerg: Modtager patienter med endokrinologiske sygdomme. Desuden patienter med intern medicinske lidelser, der ikke kræver indlæggelse på anden specialafdeling, og især hvor diabetes er bidiagnose.

Diabetes og Hormon Ambulatorium i Esbjerg og Grindsted: Modtager patienter til udredning for, og kontrol af alle endokrinologiske sygdomme. I Grindsted dog overvejende diabetespatienter.

Alle henviste patienter får brev med indkaldelse og plan for udredning indenfor 2 hverdage efter henvisning. Alle nyhenviste ses i ambulatoriet inden 4 uger bortset fra patienter til DEXA, hvor det er inden 12 uger.  

Ved behov for akut/subakut (<5 hverdage) vurdering kan endokrinologisk speciallæge kontaktes på telefon 7918 5941. Uden for dagarbejdstid, kontaktes medicinsk visitator.

Henvisere med behov for rådgivning forud for eller som erstatning for henvisning kan dagligt kontakte endokrinologisk speciallæge på telefon 7918 5941 eller ved elektronisk korrespondance til Diabetes- og Hormon Ambulatorium, SVS.


Diabetes
Patienter med type I, type II og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning. Der er diabetesambulatorier på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted.

I samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus samt tilsvarende afdeling på OUH Odense gennemføres ugentlige diabetessvangreambulatorier med gestationelle diabetikere.

Fotoscreeningsklinik for diabetisk øjensygdom i de endokrinologiske ambulatorier i Esbjerg og Grindsted.

I samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling vurderes patienter med diabetiske fodsår.

Henvisningsret og kriterier: Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger. Alle behandlere i primær og sekundær sundhedssektor kan kontakte ambulatorierne ved problemer med patienter tilknyttet ambulatorierne.

Indikation:
Type 1 diabetes
Alle patienter tilbydes og anbefales kontrol i diabetesambulatorierne.

Type 2 diabetes
Henvisning kan ske efter forudgående telefonkorrespondance med speciallæge på afdelingen.
Komplikationer som kan tilsige henvisning til længerevarende sygehusbehandling (behandlingsansvaret overgår til sygehuset):

 • Nefropati – nyre insufficiens (eGFR < 45) og/eller makroalbuminuri (Urin albumin/kreatinin ratio > 300 mg/g)
 • Fodkomplikationer som Charcot fod, svære fejlstillinger, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med tidligere amputation.
 • Øjenkomplikationer som præproliferativ eller proliferativ retinopati, makulopati eller klinisk betydende progression i diabetisk øjensygdom
 • Diabetisk Gastroenteropati med betydende symptomer og tilfælde der forårsager problemer med den antidiabetiske behandling, eller ernæringsrelaterede problemer
 • Svær sensomotorisk neuropati (manglende følesans) eller svære neuropatiske smerter (med behov for mere end 2 forskellige smertestillende medikamenter)
 • Svær insulinresistens (insulinforbrug > 2 IU / kg BW)
 • Stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige/uvarslede insulintilfælde, specielt diabetes patienter med manglende følingserkendelse.
 • Svær hjertesygdom som hjertesvigt (NYHA klasse 3 og 4) eller svær symptomatisk iskæmisk hjertesygdom
 • Behandlingsresistent hypertension (> 3 forskellige antihypertensiva)
 • Komorbiditeter
  • Tilbagevendende systemisk brug af steroidbehandling, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
  • Aktiv cancersygdom, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
  • Sjældne endokrinologiske lidelser, som i forvejen kræver status i endokrinologisk ambulatorium (fx Cushing, Acromegali)
  • Anden væsentlig komorbiditet, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket


Nyopdagede diabetikere kan henvises direkte til diætisterne.

Ambulant diabeteskontrol omfatter:
Minimum ét årligt besøg hos

 • Diabetolog
  • Komplikationsstatus
  • Status for diabetesregulatoin
  • Plan for behandling og kontrol
 • Diabetessygeplejerske
  • Status for blodglukose, BT og vægtregulation
  • Eventuel fodstatus
  • Eventuel inspektion af stiksteder og injektionsteknik
  • Vurdering af BG-måleteknik
  • Diabetespædagogik efter behov

Efter behov ses patienten af

 • Diætist
  • Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper
 • Fodterapeut
  • Behandling af diabetiske fodsår. Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.


Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.


Thyreoidea- og parathyroideasygdomme
I samarbejde med Sygehus Sønderjylland varetages udredning og behandling af patienter med struma fra den jyske del af Region Syddanmark. På Sydvestjysk Sygehus er udredningen organiseret i et pakkeforløb således, at thyreoideaskintigrafi, medicinsk endokrinologisk vurdering og finnålsbiopsi kan foregå samme dag.

Øvrige thyreoidea- og parathyreoidea sygdomme, hvor ovennævnte ikke er nødvendigt, modtages til ambulant udredning på vanlig vis.

Henvisningsret- og kriterier: Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger.

Indikation:
Struma: Tryk- eller kosmetiske gener. Patienter fra Sygehus Lillebælts optageområde visiteres til forløb på enten Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg eller Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.
Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.
Tyreoidit: Alle med symptomer.
Ved malignitetsmistanke henvises til ØNH Afdeling, SVS.

Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Procedure:
Henviste patienter får ved behov forud for første besøg i Diabetes og Hormon Ambulatoriet taget blodprøver og om nødvendigt thyreoideaskintigrafi. Alle patienter i forventet langvarig antityroid eller eltroxin behandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.


Knoglemetaboliske sygdomme
Alle patienter med mistanke om knoglemetaboliske sygdomme modtages. Ved ønske om osteoporoserisikovurdering foretages DEXA-skanning, der sammen med patientspørgeskema om osteoporoserisikofaktorer anvendes til besvarelse af skanningsresultatet ledsaget af en behandlingsanbefaling.

Henvisningskriterier: Se Forløbsbeskrivelse - Osteoporose   


Adipositas
Afdelingen varetager visitationen i Det Bariatriske Team på Sydvestjysk Sygehus, der varetager den bariatriske kirurgi og postoperative opfølgning for alle patienter i den jyske del af Region Syddanmark. Der modtages patienter til forundersøgelse med henblik på bariatrisk kirurgi og vægttabsforløb samt patienter allerede visiteret på regionens øvrige sygehuse.

Indikation:
Patienter med livstruende adipositas modtages med henblik på forundersøgelse forud for bariatrisk kirurgi.

Henvisningskriterier: Se den nationale behandlingsvejledning vedr. fedmekirurgi.    

Der modtages ikke patienter til behandling for ikke-livstruende adipositas eller alene til induktion af levestilsændringer.


Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme
Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense.


Funktionsledere:

 • Per Heden Andersen, specialeansvarlig overlæge
 • Rie Møller, funktionsleder Diabetes og Hormon Ambulatorium
 • Kristine Kobbelgaard Kolding, afsnitsledende sygeplejerske, Sengeafsnit D2


Læger med speciale:

 • Per Heden Andersen
 • Claus Juhl
 • Stinus Gadegaard Hansen
 • Jeppe Gram

 

Hæmatologisk Afsnit

 • Dyb venetrombose (DVT)
 • Leukemi
 • Myelomatose
 • Malignt lymfom
 • Godartede blodsygdomme (anæmi, trombocytopeni, hypogammaglobulinæmi)

 

Hjertemedicinsk Afsnit

 • Atrieflimmer
 • Betændelsestilstand i hjertet (Percarditis, Myocarditis, Endocarditis)
 • Akut myokardieinfarkt
 • Forhøjet blodtryk
 • Myocarditis
 • Infektiøs endocarditis
 • Angina pectoris
 • Hjerteinsufficiens
 • Hjerterytmeforstyrrelse 

 

Kliniske Diætister
Praktiserende læger har mulighed for at henvise patienter med nydiagnosticeret Type II diabetes til et initialt vejledningsforløb hos klinisk diætist på sygehuset.
Alle henvisninger til diætist sendes som sygehushenvisning i Cosmic.


Lungemedicinsk Afsnit
Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme: Åbne indlæggelser på terminale lungemedicinske patienter med fx lungecancer og terminal respirationsinsufficiens på baggrund af KOL og fibrose.

Lunge Ambulatorium: Patienter med alle lungemedicinske sygdomme og symptomer (fx KOL-gruppe D, astma, tuberkulose, dyspnø, hoste og mistanke om lungecancer) inklusiv allergi og herunder mistænkt Penicillin allergi modtages i ambulatoriet. Derudover udføres lungefunktionsundersøgelser for andre afdelinger.


Medicinsk Gastroenterologisk Afsnit
Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme: Fælles medicinsk- og kirurgisk gastrenterologisk afsnit, hvoraf der er dedikeret 8 senge til medicinsk gastroenterologi. Afsnittet for medicinsk gastroenterologi modtager primært speciale patienter, men der indlægges også patienter med almene medicinske sygdomme. Patienter med en åben indlæggelse modtages direkte i afsnittet døgnet rundt uden forudgående besøg hos egen læge, lægevagt eller FAM.

Mave og Tarm Ambulatorium: Fælles ambulatorium for medicinsk- og kirurgisk gastroenterologi. Modtager henvisninger vedrørende patienter med mistanke om og kendte lidelser i gastrointestinal kanalen, herunder lidelser i bugspytkirtel og lever. Afsnittet råder over faciliteter til skopi. Derudover varetages diverse behandlinger herunder infusionsbehandling til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme samt jerninfusioner. Desuden varetages ascitespunkturer, ligesom patienter observeres efter leverbiopsi. Afsnittet råder over akutte tider alle hverdage, således at patienter med akut opståede problemer kan ses hurtigt i ambulatoriet.


Nefrologisk Afsnit
Sengeafsnit D2 - Nyresygdomme: Patienter med akutte og kroniske medicinske nyresygdomme samt i et vist omfang patienter med almene intern medicinske lidelser.

Nyre Ambulatorium: I ambulatoriet foregår udredning/kontrol af patienter med medicinske nyresygdomme og kompliceret hypertension. Herudover oplæring og kontrol af patienter i peritonealdialyse.

Dialyse: Der udføres akut og kronisk hæmodialysebehandling, samt oplæring og kontrol af patienter i limited care og hjemme hæmodialyse. Patienter modtages til feriedialyse i det omfang, der er plads.

Alle henvisninger visiteres løbende. Alle patienter indkaldes inden for 4 uger. Ved behov for akut/subakut vurdering eller råd fra nefrologisk speciallæge kan nefrologisk beredskabsvagt kontaktes via sygehusets omstilling på telefon 78192000.

Visitationsretningslinjer – Medicinske nyresygdomme
Patienter, hvor der kan være mistanke om akut nyresvigt eller akut nefrotisk syndrom, bør konfereres med nefrolog.
Patienter med kronisk nyresygdom anbefales almindeligvis henvist ved følgende tilstande:

 1. Vedvarende eGFR <30 ml/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr. Afløbshindring skal dog udelukkes inden. Der anbefales UL af urinveje på patienter < 50 år og NCCT af abdomen på patienter > 50 år. Endvidere skal andre årsager afklares inden fx prærenal årsag, medikamentel betinget forværring af nyrefunktionen (ACEi, AT2-antagonist, spironolakton, NSAID mv.). Kreatinin/eGFR måles hver 4 uge over en 3 måneders periode OG ovennævnte tiltag udføres, ved vedvarende eGFR < 30 ml/min/1,73m2 efter 3 mdr. kan patienten henvises.

  Se i øvrigt nedenstående link til Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside, hvor det på værktøjslinjen under CKD er muligt, i den øverste del af web-applikationen, at indtaste U-albumin/kreatinin ratio og eGFR for at se forslag/anbefalinger til udredning, behandling, kontrol og evt. henvisning vedrørende kronisk nyresygdom. I den nederste del er der mulighed for at læse mere generelt om vurderingen af kronisk nyresygdom. 

 2. Arvelig disposition for svær nyresygdom (stadie 5)
 3. Hastigt progredierende eGFR-fald (> 5 ml/min/1,73 m2 pr. år). Før der henvises skal prærenal, postrenal eller medikamentel årsag være afkræftet jf. pkt. 1.
 4. Betydelig albuminuri (U-Albumin/Kreatinin ratio > 700 mg/g). Min 2 målinger, hvor bakteriuri afkræftes. Obs at kvinder foretager urinprøven i god afstand af menustrationen. Patienter med diabetes mellitus og proteinuri henvises istedet til endokrinologisk ambulatorium.
 5. Persisterende hæmaturi og proteinuri, hvor årsagen ikke er identificeret eller optimalt behandlet
 6. Kronisk nyresygdom og ikke- kontrolleret, svær hypertension.

 

Visitationsretningslinjer – Hypertension
Patienter modtages til ambulant udredning/behandling, hvor der mistænkes sekundær hypertension eller behandlingsresistent hypertension, ved sidstnævnte skal patienten være i behandling med  ACEi/AT2-antagonist, calcium-antagonist OG thiazid i maksimal dosering. Endvidere skal årsager til behandlingsresistent hypertension jf. DAHS vedledning (se nedenstående link), være gennemgået.

Dansk nefrologisk Selskab.

For mere information henvises til side 56-66 i Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering, Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Dansk Hypertensionsselskab


Palliativt Team
Palliativt Team er organisatorisk et selvstændigt afsnit under Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus.

En specialeansvarlig overlæge og en specialeansvarlig sygeplejerske har ansvaret for den daglige drift:

 • Lise Mondrup, specialeansvarlig overlæge, speciallæge i Almen Medicin samt Fagområdespecialist i Palliativ Medicin
 • Hanne Aagaard Christensen, specialeansvarlig sygeplejerske samt Fagområdegodkendt i Palliativ Sygepleje

Læger med speciale:

 • Jarl Sigaard, overlæge, speciallæge i anæstesi samt Master i Tværfaglig Smertebehandling
 • Sarwat Amna, afdelingslæge, speciallæge i onkologi og Fagområdespecialist i Palliativ Medicin

Endvidere indgår i teamet følgende fagpersoner: Læger, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog og præst.


Palliativt Team Esbjerg tilbyder tværfaglig indsats til patienter med progredierende livstruende sygdom med behov for en kompleks specialiseret palliativ indsats. Tilbuddet gælder patienter med bopæl i Esbjerg, Varde, Vejen og Billund kommune.

Teamet tilbyder

 • Rådgivning af primære behandlere om specifikke patienter eller generelle problemstillinger
 • Tværfaglig vurdering og behandling af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats
 • Undervisning og deltagelse i forskning og kvalitetsudvikling af det palliative område
 • Supervision af behandlere omkring en patient eller grupper af behandlere

Henvisningskriterier: Patienter modtages efter henvisning fra egen læge eller klinisk sygehusafsnit.

Henvisningen skal indeholde oplysninger om hvilken eller hvilke problemstillinger, der er behov for en indsats overfor. Derudover ønskes oplysninger om:

 • Sygdomsbeskrivelse samt tidspunkt for ophør af kurativ behandling
 • Opdateret FMK
 • Eventuel ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud til terminal patient
 • Om der er fremsendt socialmedicinsk foranstaltning til kommunen (LÆ165)
 • Hvilken hjælp der er etableret
 • Familiær og social situation
 • Hvad patienten er informeret om, samt om patienten er informeret om og har accepteret henvisningen

Det tilstræbes, at henvisningen visiteres og behandles indenfor 2 arbejdsdage, hvorefter patienten kontaktes pr. telefon med henblik på tidsaftale.

Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse af henvisning, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og pårørende.

Journalnotater vil blive fremsendt til egen læge og eventuelt henvisende læge samt hjemmesygeplejerske. Teamet vil gerne informeres om medicinændringer og andre relevante tiltag foretaget af egen læge.

Konsultation: Teamet kan konsulteres vedrørende specifikke eller generelle problemstillinger inden for det palliative område. Teamet kan kontaktes telefonisk på 7918 2668 (hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00) eller elektronisk.


Reumatologisk Afsnit

 • Reumatoid artrit
 • Psoriasis artrit
 • Morbus Bechterew
 • SLE (Systemisk lupus)
 • Sklerodermi
 • Vasculitis
 • Artritis Urica
 • Polimyalgi
 • Arteritis temporalis
   


For mere information henvises til hjemmesiden www.svs.dk/afdelinger


Siden er sidst opdateret 14-1-2022Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring