Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Organisation

Forskningsområdet ved Sydvestjysk Sygehus

Klik her for at se i fuld skærm
Organisationsdiagram SVS forskning december 2021
 

Direktionen

Direktionen har det overordnede ansvar for forskningen på Sydvestjysk Sygehus, og den lægelig direktør er kontaktdirektør for forskningsområdet. Den lægelige direktør er desuden direktionens repræsentant i Sydvestjysk Sygehus forskningsstrategiråd, og repræsenterer Sydvestjysk Sygehus i Region Syddanmarks regionale strategiske forskningsråd.

SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning

Institutlederen for Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU er født medlem af forskningsstrategirådet på Sydvestjysk Sygehus og er en integreret part af forskningsorganisationen. 

Strategirådet for Forskning

Strategirådet for Forskning er oprettet som led i aftalen mellem SDU og Region Syddanmark om IRS-Centre i Region Syddanmark. Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset herunder også implementering af sygehuset forskningsstrategi.  I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus, Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for mellemlange videregående uddannelser og overlægerådet.  Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov.

IRS-Sydvestjysk Sygehus og den koordinerende forskningsleder

Forskningen på Sydvestjysk Sygehus er organiseret i IRS-Sydvestjysk Sygehus ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet (SDU) med klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d. Torben Knudsen som koordinerende forskningsleder. Den koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus har den udøvede ledende funktion for forskningen og står blandt andet for udmøntning af forskningsbudget. Den koordinerende forskningsleder har den direkte kontakt med forskerne, forskningsgrupperne og direktionen samt SDU, og er formand for Strategirådet for Forskning. Den koordinerende forskningsleder er desuden Sydvestjysk Sygehus' forskerrepræsentant i Region Syddanmarks regionale strategiske forskningsråd og medlem af bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks ph.d. og forskerkarrierepulje.

Forskningsgrupper 

Forskningen udøves hovedsagligt i forskellige forskningsgrupper med forskningsledere som ansvarlige.  Forskningsgrupperne ansætter forskere primært i kombinationsstillinger. På Sydvestjysk Sygehus er forskningsgrupperne så vidt muligt tværgående med involvering af flere specialer. Desuden udfører forskere forskningsprojekter på afdelingerne, som endnu ikke er tilknyttet bestemte forskningsgrupper.

Tværgående tiltag/fora og støttefunktion

Der er flere tværgående tiltag, som har til formål at skabe forskningsprojekter og forskningsnetværk, der involverer fag og afdelinger på tværs af sygehuset.  
Tværfaglig styregruppe er primært for forskning i bariatri, og består af medlemmer fra alle relevante forskningsgrupper. Åben Forskercafe er for alle forskere, hvor forskning præsenteres og debatteres. Sundhedsfagligt forskningsforum er åbent for alle ansatte og har fokus på forskning i sundhedsfagene.  Endelig er der en forskerstøttefunktion til rådighed for forskere på sygehuset.

Professorer

På Sydvestjysk Sygehus er ansat professorer med delt ansættelse som professorer på SDU og klinisk ansættelse på Sydvestjysk Sygehus.  Professorerne varetager særlige forskningsområder på de kliniske områder.

Kliniske lektorer

En række kliniske lektorer er ansat på Sydvestjysk med det primære formål, at udføre og foranledige forskning på sygehuset. De kliniske lektorer er ansat i kombinationsstillinger mellem sygehuset og SDU, og de fleste i kombination med en klinisk funktion.

Ph.d.

Der er løbende et antal ph.d.-studerende på Sydvestjysk Sygehus, hvor de fleste er indskrevet ved SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De ph.d.-studerende har en hovedvejleder eller en medvejleder på sygehuset, som er forskningslektor eller professor. Ph.d.-studierne har derfor hovedsagligt et klinisk afsæt.


Siden er sidst opdateret 2-12-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring