Skip til primært indhold

Palliativt Team Esbjerg

Læs mere herunder

Palliativt Team beskæftiger sig med patienter med alvorlig livstruende sygdom med særlig komplicerede problemstillinger af fysisk, psykologisk eller social karakter. Teamet udgår fra et ambulatorium (hverdage i dagtid) og har ikke akutfunktion. Målet for behandlingen er, at patienten opnår bedst mulig lindring, og at patienten og de pårørende oplever livskvalitet gennem hele forløbet trods de symptomer og problemer sygdommen medfører.

I teamet er der ansat 4 læger, 4 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter og 1 socialrådgiver.

Lymfødembehandling handler overordnet om at begrænse følgerne af et skadet lymfesystem. Herunder begrænsning af hævelsens omfang samt lindring af de symptomer der kan følge med. Behandlingen omfatter i hovedtræk manuel drænage, bandagering og vejledning i hensigtsmæssige og simple øvelser samt hensyn i dagligdagen. Der er ligeledes fokus på hudens tilstand, da den er særlig udsat, når der er lymfødem.

Målgruppe

Tilbuddet er til patienter med behandlingskrævet lymfødem, der har fået bevilget plejeorlov efter servicelovens § 119, samt deraf bevilget dækning af egenbetaling til fysioterapi iht. servicelovens §122. Patienten må i forvejen ikke være tilknyttet Palliativ Team.

Henvisning

Læger kan henvise til lymfødembehandling i eget hjem. Henvisningen sendes til Palliativt Ambulatorium, SVS Esbjerg; mærket ”lymfødembehandling".

Behandler

Behandleren er uddannet fysioterapeut og certificeret lymfødembehandler med ansættelse i Palliativ Team, Sydvestjysk Sygehus. I tilbuddet samarbejder fysioterapeuten med hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, samt bandagist ved behov for kompressionshjælpemidler. Tilbuddet indeholder ikke involvering af øvrige faggrupper i Palliativt Team, SVS.

  • Lindring og omsorg ved at afhjælpe de gener, som sygdommen kan medføre – for eksempel åndenød, træthed, angst og kvalme
  • Planlægning af individuel smertebehandling
  • Støtte og rådgivning til pårørende
  • Hjælp til den alvorligt syge til at bevare livskvaliteten og at leve så aktivt som muligt
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • Afklaring af sociale spørgsmål som følge af sygdommen
  • Psykologsamtaler med patient og/eller pårørende
  • Opfølgning efter døden til nærmeste pårørende
APPFWU02V