Skip til primært indhold

Praktiske oplysninger

Læs mere herunder

Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse (FAM), hvor behandlingen påbegyndes før overflytning til sengeafsnittet. Du kan læse mere om indlæggelse under Praktiske oplysninger. Udredning og planlægning af behandlingsforløb foregår i et tæt samarbejde mellem afsnittets personalegrupper med patienten i centrum.

Telefoniske henvendelser vedrørende indlagte patienter kan ske på følgende nummer 79 18 57 72. Vi opfordrer til, at patienten har én pårørende, der varetager kontakten til afdelingen, og at denne person sørger for at videregive oplysninger til andre pårørende.

Besøgstid

Som udgangspunkt har afdelingen frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende.
Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem, man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter.

Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile.

Af hensyn til patienternes behov for hvile, frabedes dog besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00, samt efter kl. 21.00. Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for pårørende, kan det aftales med personalet, at pårørende opholder sig hos patienten. 

Personalesammensætning

Personalegruppen på Sengeafsnit D2 - Diabetes- og hormonsygdomme består af en afsnitsledende sygeplejerske, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, husassistenter og en afdelingsportør. Der er desuden tilknyttet elever og studerende i afdelingen. Patienter vil derfor kunne møde studerende på forskellige stadier af deres uddannelse under indlæggelsen.

Døgnrytme

Kl. 5.30-8.00 Morgenvækning, måling af blodtryk, puls og temperatur.

Kl. 7.00 Evt. blodsukkermåling og vægt.

Kl. 7.00-8.00 Morgenmad, madvogn på afdelingen.

Kl. 7.00-11.00 Personlig hygiejne for patienter, der har behov for hjælp. Stuegang. Evt. behandling/undersøgelse. Udlevering af drikkevarer.

Kl. 11.00 Evt. kontrol af blodtryk, puls og temperatur. Evt. blodsukkermåling.

Kl. 11.45 Frokost, madvogn på afdelingen.

Kl. 12.00-14.30 Middagshvil, hvor der skal være ro på stuen (ingen besøgende).

Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe/the.

Kl. 16.00-16.30 Evt. blodsukkermåling.

Kl. 17.30 Aftensmad, madvogn på afdelingen.

Kl. 21.00-22.00 Nattoilette. Evt. kontrol af blodtryk, puls, temperatur.

Kl. 22.00 Ro på stuen.

Stuegang

På hverdage finder stuegang sted mellem kl. 8.00-12.00. Vi opfordrer patienterne til at holde sig på stuen/afdelingen indtil, der har været stuegang. De nærmeste pårørende er velkomne til at deltage i stuegangen, såfremt patienten giver lov til det. Det er en god idé at skrive eventuelle spørgsmål ned på et stykke papir forud for stuegangen.
Aften- nat og weekender er det kun patienter med akutte problemstillinger, der tilses af en læge.

Lægesamtale

Det er muligt at få en samtale med en læge på hverdage (i dagtiden). Ønsker du evt. sammen med dine pårørende en samtale med en læge, skal denne af hensyn til lægens arbejdsgang planlægges. Hvis du ønsker en samtale med en læge, aftales dette med sygeplejersken.

Mobiltelefoner

Det er tilladt at bruge egen mobiltelefon i afdelingen. Vi opfordrer dog til at tage hensyn til medpatienterne, så telefonen sættes på lydløs eller meget svag lydstyrke. I hviletider og under stuegang skal der være ro på stuen, og der må ikke tales i telefon. Hvis du ikke har mobiltelefon, kan personalet være behjælpelig med, at du kan ringe.

Specialet Diabetes- og Hormonsygdomme er placeret på det medicinske sengeafsnit D2. Specialet råder over 3 senge, hvor patienter modtages hele døgnet.

APPFWU01V