Skip til primært indhold

Undersøgelsesformer

Læs mere herunder

Herunder ses en kort beskrivelse af undersøgelser, der kan blive foretaget på patienter på Blodsygdomme. 

I forbindelse med undersøgelse for forskellige former for lymfekræft, kan det være nødvendigt at foretage en biopsi, hvilket indebærer, at der udhentes en lille mængde celler fra en lymfeknude til nærmere undersøgelse. Undersøgelsen foregår fastende og gennemføres sædvanligvis ved hjælp af ultralyd på Røntgenafdelingen.

Det betyder, at den nål som bruges til at hente prøven af vævet, føres ind, vejledt af ultralyd således at man sikrer, at prøven bliver taget, hvor det ønskes. Undersøgelsen varer ca. 1 time, og kræver efterfølgende observation i nogle timer, alt efter hvor biopsien er taget.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne en hel lymfeknude til nærmere undersøgelse. I så fald foregår indgrebet i kirurgisk ambulant regi.  

I forbindelse med udredning af din sygdom, eller som en del af behandlingskontrollen, kan det være nødvendigt at foretage forskellige CT-skanninger. CT-skanning er som en “almindelig” røntgenundersøgelse baseret på, at røntgenstråler passerer gennem kroppen. Den del af strålingen, der ikke optages af kroppen, opfanges af detektorer. Strålingen behandles digitalt, og informationerne lagres kontinuerligt i en computer, mens røntgenstrålen bevæger sig rundt om dig. Ud fra strålingen beregner CT- skannerens computer en række tværsnit af din krop. Hvis du er indlagt på afdelingen, bliver du som hovedregel hentet og transporteret til røntgenafdelingen på den måde, der er bedst for dig (gående/siddende/liggende). Du kan også i nogle tilfælde møde direkte på røntgenafdelingen, og efterfølgende indkaldes til svar på undersøgelsen. I hæmatologisk regi benyttes der primært skanninger af bryst og bug. Undersøgelserne kan laves individuelt eller samlet. I de fleste tilfælde er der svar på undersøgelsen i løbet af kort tid.

CT-skanning af bryst

Du skal 1 time inden undersøgelsen drikke 1 liter væske, der hjælper til at CT-skanningen bliver tydeligere. Der gives yderligere kontrastvæske i en blodåre i direkte forbindelse til undersøgelsen. Du skal ikke faste til denne undersøgelse. Undersøgelsen foregår liggende på ryggen og tager mellem ½ til 1 time.

CT-skanning af maven

Som forberedelse til CT-skanning af bugen, skal du 1 time inden undersøgelsen drikke 1 liter væske, der hjælper til at CT-skanningen bliver tydeligere. Ligeledes vil der sædvanligvis gives yderligere kontrast i en blodåre. Undersøgelsen varer mellem ½ til 1 time og foregår almindeligvis liggende på ryggen.

Som et væsentligt led i undersøgelsen for en del hæmatologiske sygdomme er det nødvendigt at foretage en knoglemarvsundersøgelse. Undersøgelsen foretages på afdelingen af afdelingens læger, assisteret af en sygeplejerske. Langt hovedparten af undersøgelserne foretages ambulant, hvorfor du bliver indkaldt til svar efter cirka 8-14 dage. Prøvematerialet sendes til Patologisk Institut på Odense Universitetshospital.

APPFWU02V