Skip til primært indhold

Sengeafsnit E2

Læs mere herunder

Sengeafsnit - Blodsygdomme har 7 senge til rådighed på E2, hvor patienter modtages hele døgnet. Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse (FAM), hvor behandlingen påbegyndes før overflytning til sengeafsnittet. Udredning og planlægning af behandlingsforløb foregår i et tæt samarbejde mellem afdelingens personalegrupper med patienten i centrum.

Pleje og behandling

Inden for sygeplejen er der udpeget ansvarspersoner, hvis opgave det er at holde afdelingens plejepersonale opdateret om den nyeste sygeplejeviden. Dette kunne fx være indenfor sår, ernæring eller mundpleje. Afdelingen gennemfører selvstændigt (og med samarbejdspartnere) også forskellige projekter.

Det har således høj prioritet for afdelingen at kunne levere ikke blot behandling, men også sygepleje af høj kvalitet. Denne prioritering afspejler sig også i afdelingens værdigrundlag.

Hvis du er indkaldt til indlæggelse, vil du så hurtigt som muligt efter ankomsten blive modtaget af plejepersonalet.

Hvis du bliver indlagt via Fælles Akut Modtagelse, vil du i løbet af den første dag i afdelingen

 • Få en samtale med en læge.
 • Få taget blodprøver og muligvis hjertediagram.
 • Aflevere en urinprøve, få målt temperatur, puls og blodtryk.
 • Blive vejet og målt.
 • Få lavet handlingsplan.
 • Få tilknyttet kontaktsygeplejerske.

Ved indlæggelsen er det en god idé at medbringe

 • Personlige toiletartikler.
 • Hjemmesko, almindelige sko, morgenkåbe, joggingtøj eller lignende.
  Læsestof.
 • Medicinliste/medicin.
 • Evt. daglige hjælpemidler, kommunikationsbog fra hjemmeplejen.
 • Evt. mobiltelefon + oplader.

Beskæftigelsesmuligheder

Der er mulighed for at låne kort, yatzy, mikado, spillemagasin (Ludo, Dam og Backgammon) samt puslespil. Disse kan lægges på bordet i opholdsområdet. Til børn på besøg kan lånes malepapir, tusch, farver, puslespil og vendespil.

Blomster

Der må gerne medbringes afskårne blomster. På grund af risiko for infektion, må der ikke komme planter med jord ind på sygehuset. Der står vaser på hylderne ved bagtrappen. Ansvaret for at skifte vand ved blomsterne påhviler dig eller dine pårørende. Vaserne bedes mærket med stuenummer.

Faste

Til visse undersøgelser skal man faste. Det betyder, at du ikke må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi fra midnat, og indtil undersøgelsen har fundet sted, med mindre der informeres om andet.

Fodpleje

Du kan få fødderne behandlet af en fodterapeut, hvis du ønsker det. Du kan træffe en aftale gennem sygeplejersken. Du skal selv betale fodterapeuten. 

Gå-ture 

Hvis du ønsker at gå en tur udenfor afdelingen, skal du henvende dig til personalet, før du går.

Hvis du vil vide mere

Alle regler kan du læse om i Lov om behandling af personoplysninger på: http://www.datatilsynet.dk/

Hvis du ønsker at klage

Du skal i første omgang kontakte den afdeling, der har oplysningerne om dig. Hvis du ikke er tilfreds med svaret eller sygehusets håndtering af dine oplysninger, kan du kontakte en patientvejleder ved at skrive til Patientkontoret, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle eller sende en mail til patientkontoret@regionsyddanmark.dk

Indsigt i oplysninger

Ved at benytte Sundhed.dk, kan du se hvilke oplysninger sygehuset har registreret om dig. Ellers skal du henvende dig til den sygehusafdeling, du har været i kontakt med. 

Journalindsigt

På Sundhed.dk er det muligt at læse din elektroniske journal (e-journal). Har du brug for et udskrift af journalen kan du tale med en læge eller en sygeplejerske herom.

Kontaktperson

Afdelingen har gennem mange år arbejdet med en kontaktpersonordning. Der tilknyttes 1-2 kontaktpersoner fra plejepersonalet i afdelingen til den enkelte patient. Det er de samme personer, der er tilknyttet gennem sygdomsforløbet fra indlæggelse til indlæggelse i afdelingen. Kiosk Der er mulighed for at benytte Cafe Finsen, som er beliggende i forhallen.

Der er åbent alle hverdage fra kl. 7.00 – 21.00. Kioskvognen kommer på afdelingen sidst på formiddagen på hverdage.

Kost til oppegående patienter

De tre hovedmåltider indtages i etagecafeen.

Kost til sengeliggende patienter

Personalet vil bringe din mad ind på stuen. Du vil dagligt få mulighed for at vælge dagens hovedmåltider ud fra køkkenets menuplan. Du skal til hvert måltid udfylde en seddel over, hvad du ønsker at spise. Alle patienter vil, udover måltiderne, få tilbudt drikkevarer formiddag, eftermiddag og aften inde på afdelingen. Til eftermiddagskaffen tilbydes desuden et varieret sortiment af produkter for at forebygge forstoppelse under indlæggelsen. 

Kost til småtspisende patienter

l patienter med nedsat appetit er der mulighed for at bestille særlig 'ønskekost', som er et supplerende særligt energiberiget tilbud til småtspisende patienter.

Kostvejledning

Ved behov for særlig rådgivning om kosten kan diætisten hjælpe dig. Tal med lægen eller plejepersonalt om evt. samtale med diætisten. Alle indlagte patienter screenes indenfor 24 timer efter Sundhedsstyrelsens retningslinier med henblik på, om de har et særligt ernæringsbehov.

Mad og drikkevarer

Der er morgenmad kl. 8.00 - 9.30, frokost kl. 11.45 - 13.00 og aftensmad ca. kl.17.15 - 18.00. Til mellemmåltider er der om formiddagen kolde drikkevarer, om eftermiddagen kaffe/te og kage samt kolde drikkevarer. Sen aften er der kaffe/te med brød eller kage. Frugt og drikkevarer findes i opholdsrum. Der er endvidere mulighed for yderligere frugt og kolde drikkevarer ved henvendelse til personalet. Patienter og pårørende kan ikke selv betjene sig ved køleskabet. Har du tyggeproblemer, eller er madlysten væk, så tal med personalet. De vil hjælpe dig med at finde alternativer og med at sammensætte en kost. Til småtspisende har vi adgang til is og fryseretter hele døgnet.

Medicin

Det er nødvendigt for lægerne at vide, hvilken medicin du får. Medicinen uddeles i forbindelse med måltider og nat, og du bør derfor kun tage den medicin, du får på afdelingen, eller efter aftale.

Mobiltelefon

Vi opfordrer til, at du medbringer mobiltelefon under indlæggelsen. Den må benyttes i hele afdelingen under hensyntagen til medpatienter.

Patientsikkerhed

Der er tilknyttet en patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske til afdelingen. Vi lægger megen vægt på at arbejde med patientsikkerhed ud fra nationale retningslinier, samt at have en lærende kultur i afdelingen.

Præst

Sydvestjysk Sygehus har en sygehuspræst ansat. Du kan tale med sygehuspræsten om alt, ikke kun det religiøse. Når man bliver syg, kan tilværelsen virke kaotisk og måske håbløs. Mange syge oplever livet som meningsløst og sygdommen som uretfærdig. I sådan en situation er det godt at dele sine tanker og følelser med en anden, og her er sygehuspræsten en mulighed. Alle patienter og deres pårørende kan henvende sig uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Præsten har tavshedspligt, og der skrives ikke journal.

Ønsker du kontakt til sygehuspræsten eller til din egen præst, hjælper personalet gerne.

Psykolog

Der er tilknyttet en kræftpsykolog til afdelingen, som såvel patienter som pårørende kan gøre brug af. Ønsker du at tale med psykologen, hjælper personalet gerne med at arrangere dette.

Pårørende

Pårørende betragtes som en væsentlig ressource i patientforløbet og medinddrages mest muligt i samarbejde med patientens ønsker.

Påklædning i afdelingen og etagecafeen

 • i eget tøj
 • i egne joggingbukser + en helt ren hospitalsskjorte
 • i egne joggingbukser + en lukket slåbrok

Vedrørende hygiejnisk procedure i etagecafeen: Du skal være soigneret og have en god håndhygiejne - som minimum skal du vaske hænder inden du tager mad i patientcafeén.

Rygning

Sydvestjysk Sygehus er et røgfrit sygehus. Det er derfor kun tilladt at ryge udenfor sygehuset. 

Stuegang

Stuegang foregår normalt mellem kl. 8.00 og kl. 14.00. Vi har i afdelingen både konsultationsstuegang, hvor patienten snakker med lægen i enerum, og almindelig stuegang på stuerne. Til stuegang vil du blive informeret om resultater af undersøgelser og eventuelt drøfte nye undersøgelser og behandling. Pårørende er velkomne til at deltage. Spørg eventuelt sygeplejersken for tidspunktet for stuegang den enkelte dag.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt om alt, hvad der angår din indlæggelse, sygdom og personlige forhold, med mindre du giver samtykke til at informere.

Telefon

Vi opfordrer til, at du medbringer mobiltelefon under indlæggelsen. Den må benyttes i hele afdelingen under hensyntagen til medpatienter.

Weekend

Du kan komme hjem i weekenden, hvis din tilstand og behandling tillader det. Du skal selv sørge for transport til orlov.

Kontakt

Vi kan kontaktes dagligt på telefonnummer 7918 5283.

Du kan også sende en mail: Send sikker e-mail til Blodsygdomme via borger.dk. Skriv gerne "Sengeafsnit E2 - Blodsygdomme" i emnefeltet.

Besøgstid

Som udgangspunkt har afdelingen frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende.

Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter.
Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile.

Af hensyn til patienternes behov for hvile, frabedes dog besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00, samt efter kl. 21.00. Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for pårørende, kan det aftales med personalet, at pårørende opholder sig hos patienten.

APPFWU01V