Skip til primært indhold

Henvisning og visitation

Læs mere herunder

Arbejdsmedicinsk Afdelings målgruppe

Vores målgruppe er Region Syddanmarks borgere, men da der er frit sygehusvalg, undersøger vi også henviste patienter fra resten af Danmark. Undersøgelse sker efter lægehenvisning, oftest fra den praktiserende læge, men også speciallæger og sygehuslæger kan henvise.

Regionens fagforeninger og virksomhedernes arbejdsmiljøudvalg kan også henvise til de arbejdsmedicinske afdelinger. Henvisningsblanketter kan hentes her fagforeninger, arbejdsmiljøorganisationer og sendes pr. brevpost til afdelingen. Vi undersøger patienter m.h.p. at afklare:

 • om en sygdom er arbejdsbetinget.
 • om der er forebyggelsesmuligheder, der forhindrer udvikling af kronisk sygdom hos patienten eller andre på samme virksomhed.
 • om sygdommen påvirker erhvervsevnen.
 • om særlige hensyn er nødvendige ved fremtidigt arbejde.

Undersøgelsen kan føre til

 • at du sendes videre til andre med henblik på videre undersøgelse eller behandling.
 • at der tages initiativer overfor virksomheden eller andre, således at sygdomsfremkaldende forhold på arbejdspladsen fjernes eller reduceres.
 • at der arbejdes videre med at sikre din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. ved kontakt til den kommunale sagsbehandler.
 • at der foretages anmeldelse af mistænkt arbejdsbetinget lidelse.

Baggrund

Vores vigtigste funktion er, overordnet set, altid at forebygge arbejdsbetingede lidelser og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Henvisning

For at kunne foretage en målrettet visitation er det nødvendigt, at henvisningen indeholder oplysninger om:

 • Sygdomsanamnese (sygdomshistorie).
 • Arbejdssted, jobfunktion og gerne ansættelseslængde.
 • Fysiske og/eller psykiske påvirkninger.
 • Socialmedicinsk status (i arbejde, sygemeldt, revalidering, pensionsansøger).
 • Om der er foretaget anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse.

Mangler nogle af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for afdelingen telefonisk at kontakte henvisende instans.

Der henvises i øvrigt til Region Syddanmarks pjece om vejledning til udarbejdelse af den gode henvisning til indlæggelse/ambulant behandling.

Hvordan virker vi bedst muligt forebyggende

Ved visitationen lægges der vægt på at indkalde patienter ud fra henvisninger, hvor der er mistanke om:

 • en ny arbejdsbetinget sygdom eller sygdomsfremkaldende påvirkning i arbejdsmiljøet.
 • et forebyggelsesaspekt i arbejdsmiljøet, d.v.s. muligheder for at gå ud og foretage konkret forebyggelse på arbejdspladsen er tilstede.
 • et fastholdelsesaspekt for, at patienten kan fortsætte eller bringes tilbage til arbejdspladsen/-markedet hurtigere ved en arbejdsmedicinsk indsats.

Indsatsen kan indeholde alle tre aspekter. I øvrigt vil vi meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra læger og andre henvisende vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil på telefon 7918 3565.

APPFWU01V