Skip til primært indhold

Almen praksis

Læs mere herunder

OBS - siden er under udarbejdelse. For spørgsmål kontakt os da gerne.

SKS-nummer: 5501 209

Lokationsnummer: 5790000207640

Afdelingsledelse: Cheflæge, Lars Rauff Skadhauge 

Behandlingsspektrum: Arbejdsmedicinsk Undersøgelse

Ambulanttilbud: Arbejdsmedicinsk Undersøgelse. Se under særlige forhold.

Særlige forhold:

Visitationskreterier:

Baggrund: En arbejdsmedicisnk afdelings virke er overodnet set altid at forebygge arbejdsbetingede lidelser og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Henvisning: For at kunne foretage en målrettet visitation er det nødvendigt, at henvisningen indeholder oplysninger om:

 • Sygdomsanamnese (sygdomshistorie)
 • Arbejdssted, jobfunktion og gerne ansættelseslængde.
 • Fysiske og/eller psykiske påvirkninger.
 • Socialmedicinsk status (i arbjede, sygemeldt, revalidering, pensionsansøger).
 • Om der er foretaget anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse.
   

Mangler nogle af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for afdelingen at kontakte henvisende instans. Der henvises i øvrigt til Region Syddanmarks information om vejledning til udarbejdelse af den gode henvisning til indlæggelse/ambulant behandling.

Hvordan virker vi bedst muligt forebyggende?

Ved visitationen skal der lægges vægt på kun at indkalde patienter ud fra henvisninger hvor der er mistanke om:

 • En ny arbejdsbetinget sygdom eller nye eksponeringer.
 • Et forebyggelsesasspekt i arbejdsmiljøet, det vil sige muligheder for at gå ud og foretage konkret forebyggelse på arbejdspladsen er til stede.
 • Et fastholdelsesasspekt for at patienten kan bringes tilbage til arbejdspladsen/-markeret hurtigere ved en arbejds- og miljømedicinsk afdelings indsats.
 • Indsatsen kan indeholde alle tre aspekter.

I øvrigt vil Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra de praktiserende læger vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil - telefon 7918 3565.

APPFWU02V