Skip til primært indhold

Henvisning og visitation

Læs mere herunder

Afdelingen foretager udredning af mulige arbejds- og miljømedicinske sygdomme efter henvisning fra læger, fagforeninger eller arbejdsmiljøorganisationer.

Henvisning til afdelingen kan ske med nedenstående formål:

 • vurdering af, hvorvidt symptomer eller en sygdom skyldes arbejds- eller miljømæssige påvirkninger
 • vurdering af og rådgivning om gravides arbejdsmiljø
 • deltagelse på afdelingens stresshåndteringsforløb
 • vejledning om arbejdsfastholdelse ved arbejdsrelateret sygdom og/eller belastende arbejdsmiljø

Henvisningen

 • For at kunne foretage en målrettet visitation skal henvisningen indeholder oplysninger om:
 • formålet med undersøgelsen i henhold til ovenstående punkter
 • kort sygehistorie inkl. tentativ diagnose, hidtidig undersøgelse og behandling
 • eventuel somatisk eller psykisk komorbiditet
 • påvirkning(er), som mistænkes at være årsag til symptomer eller sygdom
 • aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder startdato for eventuel sygemelding
 • arbejdsskadeanmeldelse
 • tolkebehov inkl. sprog

Kerneopgaven for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er forebyggelse af arbejds- og miljømedicinske sygdomme, hvorfor der ved visitationen lægges vægt på at indkalde patienter med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, eller hvor der foreligger en konkret, aktuel miljøpåvirkning.

Baggrund

Vores vigtigste funktion er, overordnet set, altid at forebygge arbejdsbetingede lidelser og udstødning fra arbejdsmarkedet.

Henvisning

For at kunne foretage en målrettet visitation er det nødvendigt, at henvisningen indeholder oplysninger om:

 • Sygdomsanamnese (sygdomshistorie).
 • Arbejdssted, jobfunktion og gerne ansættelseslængde.
 • Fysiske og/eller psykiske påvirkninger.
 • Socialmedicinsk status (i arbejde, sygemeldt, revalidering, pensionsansøger).
 • Om der er foretaget anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse.

Mangler nogle af disse oplysninger, kan det være nødvendigt for afdelingen telefonisk at kontakte henvisende instans.

Der henvises i øvrigt til Region Syddanmarks pjece om vejledning til udarbejdelse af den gode henvisning til indlæggelse/ambulant behandling.

Hvordan virker vi bedst muligt forebyggende

Ved visitationen lægges der vægt på at indkalde patienter ud fra henvisninger, hvor der er mistanke om:

 • en ny arbejdsbetinget sygdom eller sygdomsfremkaldende påvirkning i arbejdsmiljøet.
 • et forebyggelsesaspekt i arbejdsmiljøet, d.v.s. muligheder for at gå ud og foretage konkret forebyggelse på arbejdspladsen er tilstede.
 • et fastholdelsesaspekt for, at patienten kan fortsætte eller bringes tilbage til arbejdspladsen/-markedet hurtigere ved en arbejdsmedicinsk indsats.

Indsatsen kan indeholde alle tre aspekter. I øvrigt vil vi meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra læger og andre henvisende vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil på telefon 7918 3565.

APPFWU01V