Skip til primært indhold

Almen praksis

Læs mere herunder

OBS - siden er under udarbejdelse. For spørgsmål kontakt os da gerne.

SKS-nummer: 5501 209

Lokationsnummer: 5790000207640

Afdelingsledelse: Cheflæge, Lars Rauff Skadhauge 

Behandlingsspektrum: Arbejdsmedicinsk Undersøgelse

Ambulanttilbud: Arbejdsmedicinsk Undersøgelse. Se under særlige forhold.

Særlige forhold

Afdelingen foretager udredning af mulige arbejds- og miljømedicinske sygdomme efter henvisning fra læger, fagforeninger eller arbejdsmiljøorganisationer.

Henvisning til afdelingen kan ske med nedenstående formål:

 •  vurdering af, hvorvidt symptomer eller en sygdom skyldes arbejds- eller miljømæssige påvirkninger
 • vurdering af og rådgivning om gravides arbejdsmiljø
 • deltagelse på afdelingens stresshåndteringsforløb
 • vejledning om arbejdsfastholdelse ved arbejdsrelateret sygdom og/eller belastende arbejdsmiljø

Henvisningen

 • For at kunne foretage en målrettet visitation skal henvisningen indeholder oplysninger om:
 • formålet med undersøgelsen i henhold til ovenstående punkter
 • kort sygehistorie inkl. tentativ diagnose, hidtidig undersøgelse og behandling
 • eventuel somatisk eller psykisk komorbiditet
 • påvirkning(er), som mistænkes at være årsag til symptomer eller sygdom
 • aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder startdato for eventuel sygemelding 
 • arbejdsskadeanmeldelse
 • tolkebehov inkl. sprog

Kerneopgaven for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er forebyggelse af arbejds- og miljømedicinske sygdomme, hvorfor der ved visitationen lægges vægt på at indkalde patienter med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, eller hvor der foreligger en konkret, aktuel miljøpåvirkning.

I øvrigt vil Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra de praktiserende læger vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil - telefon 7918 3565.

APPFWU01V