Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Team Nær Sundhed

I teamet arbejder vi på at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og gøre overgange mellem hhv. sygehus, kommune og almen praktiserende læger mest smidig, så patienten oplever et sammenhængende patientforløb.

Vi er i tæt dialog med både kommuner og praktiserende læger om hvordan vi bedst muligt løser de udfordringer, der kan opstå, når patienten bevæger sig mellem sygehus, kommune og praktiserende læger.


Desuden arbejder teamet med mange andre opgaver bl.a.:

- Patientrettigheder: Sikre at sygehuset lever op til de nationale krav om retten til hurtig udredning og frit sygehusvalg

- Styrket indsat på kræftområdet – patienternes kræftplan: Kræftplan IV

Projekter

- "Sammenhængende forløb for borgere med afasi": Projektets formål er at skabe et sammenhængende patientforløb for borgere med afasi, der medfører at både patient og pårørende oplever genkendelighed og tryghed i hele forløbet, uanset om det er på sygehuset, i kommunen eller hos praktiserende læge. Motivationen bag projektet er muligheden for at forbedre kommunikationen med borgere med afasi og styrke deres og de pårørendes inddragelse og involvering. Projektet er støttet af Trygfonden og forløber fra maj 2017 til december 2019.

 

- "Kompetenceløft for bedre hjælp til patienter med demens på Sydvestjysk Sygehus": Projektet har til formål at sikre et bredt kompetenceløft inden for demensområdet for personalet på Sydvestjysk Sygehus. Kompetenceløftet skal ske ved, at personalet skal have viden, uddannelse, værktøjer og daglig sparring i forhold til håndteringen af demente patienter og deres pårørende. Målet er, at det sundhedsfaglige personale på Sydvestjysk Sygehus skal være endnu bedre rustet til at tage sig af patienter med demens og deres pårørende, så de mødes af et personale der, uanset funktion og afdeling, ved hvad demens handler om. Projektet forløber i to år fra 2018 til 2019 og er finansieret af Sundhedsstyrelsens satspulje ”Demenshandlingsplan: Praksisnært kompetenceløft i regioner og kommuner”. Har du spørgsmål til projektet kan du rette henvendelse svs-demensteamet@rsyd.dk.  Siden er sidst opdateret 28-1-2019Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk