Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Forskningsstrategirådet

Forskningsstrategirådet på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med SDU, herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi og udarbejdelse af ny forskningsstrategi. En kerneopgave for forskningsstrategirådet er at sikre, at forskningen under IRS-Center Sydvestjylland har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 


I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), Centerlederen for IRS-Center Sydvestjylland (Formand), Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for sundhedsfagene og overlægerådet. Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i forskningsstrategirådet, kan sendes til forskningskonsulent Lærke Verver via e-mail: Laerke.Verver@rsyd.dk.


Medlemmer:

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d.
 • Torben Knudsen, IRS-Centerleder, Klinisk lektor, Forskningsleder, Ledende Overlæge dr.med., Medicinsk Afdeling, ph.d. (Formand)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d.
 • Niels Peter Sand, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afdeling
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afdeling
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk afdeling
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Bibi Gram, Lektor, ph.d., Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfag, IRS-Center Sydvestjylland
 • Jørgen Brodersen Gram, Forskningsleder, Professor, Overlæge, Klinisk Biokemiske afdeling
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Mikkel Brabrand, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, FAM OUH/SVS
 • Else Bladbjerg, Lektor, cand.scient, ph.d., Klinisk Biokemisk Afd.
 • Johannes Sidelmann, Lektor, cand.scient, ph.d., Klinisk Biokemisk Afd.
 • Niels Wedderkopp, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, Ortopædkirurgisk Adf.
 • Troels Martin Range, Lektor, ph.d., IRS-Center Sydvestjylland
 • Søren Hess, Forskningsleder, Klinisk Lektor, Overlæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.
 • Per Heden Andersen, Formand for overlægerådet og Koordinerende lektor, ph.d.,  Overlæge,  Endokrinologisk Afdeling
 • Peter Everfelt, Bibliotekar, Medicinsk bibliotek
 • Stinus Gadegaard Hansen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, ph.d., Endokrinologisk Afd.
 • Michael Boelstoft Holte, Lektor, Udviklingschef, ph.d., Kæbekirurgisk Afd.
 • Mads Nybo, Klinisk lektor, Konst. ledende overlæge, Klinisk Diagnostisk Afd.
   

Kommissorium her


Siden er sidst opdateret 24-7-2019Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk