Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Strategirådet for Forskning

Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi. En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen under IRS-Sydvestjysk Sygehus har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 


I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus (Formand), Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for sundhedsfagene og overlægerådet. Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk


Medlemmer:

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d.
 • Torben Knudsen, Koordinerende Forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus, Klinisk lektor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., Gastroenterologisk afdeling (Formand)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d.
 • Niels Peter Sand, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afdeling
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afdeling
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk afdeling
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Bibi Gram, Lektor, ph.d., Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfag, IRS-Center Sydvestjylland
 • Jørgen Brodersen Gram, Forskningsleder, Professor, Overlæge, Klinisk Biokemiske afdeling
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Mikkel Brabrand, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, FAM OUH/SVS
 • Else Bladbjerg, Lektor, cand.scient, ph.d., Klinisk Biokemisk Afd.
 • Johannes Sidelmann, Lektor, cand.scient, ph.d., Klinisk Biokemisk Afd.
 • Niels Wedderkopp, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, Ortopædkirurgisk Adf.
 • Troels Martin Range, Lektor, ph.d., IRS-Center Sydvestjylland
 • Søren Hess, Forskningsleder, Klinisk Lektor, Overlæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.
 • Per Heden Andersen, Formand for overlægerådet og Koordinerende lektor, ph.d.,  Overlæge,  Endokrinologisk Afdeling
 • Peter Everfelt, Bibliotekar, Medicinsk bibliotek
 • Stinus Gadegaard Hansen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, ph.d., Endokrinologisk Afd.
 • Michael Boelstoft Holte, Lektor, Udviklingschef, ph.d., Kæbekirurgisk Afd.
 • Jeppe Gram, Klinisk lektor, Overlæge, Endokrinologisk Afd.
 • Mette Munk Lauridsen, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Gastroenterologisk Afd.
 • Tobias Sejbæk, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Neurologisk Afd.


 

Kommissorium her


Siden er sidst opdateret 5-2-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk