Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Behandling med Pegasys

Hvad er Pegasys?
Pegasys er navnet på det præparat, som du nu skal i behandling med.
Det er et langtidsvirkende interferon. Interferon er et proteinstof, som man selv danner i kroppen.
Det er en del af kroppens naturlige immunforsvar, som hjælper dig med at bekæmpe de forskellige vira, som du udsættes for året rundt ex influenza- og forkølelsesvirus.
Pegasys virker ved at hæmme virus’ produktion af proteiner og dermed dannelsen af nye virus, samt ved at hæmme cellevækst.

 

Det aktive indholdsstof  i Pegasys hedder Peginterferon alfa-2a. Det ligner meget det interferron, som kroppen selv danner. Dog er opbygningen af stoffet ændret, så det nedbrydes meget langsomt, og dermed bliver i kroppen i længere tid. Det betyder at du kun behøver at tage Pegasys en gang om ugen.

 

Hvordan foregår behandlingen med Pegasys?
Pegasys findes som en fyldt sprøjte og som en automatisk injektionspen.
Pegasys tages som en indsprøjtning en gang om ugen. Det foregår med en kort tynd nål, som du sprøjter subkutant (under huden), enten i låret eller maven. Sygeplejersken vil undervise dig i hvordan du skal tage Pegasys.
Din læge har bestemt hvilken dosis du skal tage og hvor ofte du skal tage den. Det kan forekomme at dosis ændres under behandlingen. Overskrid aldrig den ordinerede dosis.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer at tage medicinen?
Hvis du opdager, at du har glemt at tage Pegasys 1-2 dage efter den var planlagt, skal du tage den hurtigst muligt.
Hvis du opdager, at du har glemt at tage Pegasys 3-5 dage efter den var planlagt, skal du tage injektionen hurtigst muligt. Tag de næste injektioner med 5 dages mellemrum , indtil du igen når den planlagte ugedag.
Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en glemt injektion.

 

Hvilke bivirkninger kan forekomme ved Pegasys?
Smerter i led og muskler
Feber, slaphed, træthed, kulderystelser, smerter/irritation på indstiksstedet, irritabilitet
Diarre, kvalme, mavesmerter
Hårtab og hudreaktioner
Hoste og kortåndethed
Hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed
Symptomer på depression
Appetitløshed

 

Hvis du oplever feber/kulderystelser kan du forsøge med tbl Pamol/Panodil, samt at tage medicinen til nat for at sove bivirkningen væk.

 

Hvordan opbevarer jeg Pegasys?
Opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Må ikke fryses.

Sprøjten kan evt tages ud af køleskab ½ time før, således de får stuetemperatur.

Brug ikke Pegasys efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.Opbevar den fyldte sprøjte eller pen i den medfølgende æske.

Brug ikke Pegasys, hvis pakningen er beskadiget, hvis væsken (medicinen) er klar, hvis den indeholder synlige partikler eller hvis den ikke er farveløs eller lysegul, men har en anden farve.

 

Spørg lægen eller sygeplejersken hvis der noget du er i tvivl om.

 

Personalet Hæmatologisk Ambulatorium - Esbjerg

Logo


Siden er sidst opdateret 5-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk