Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Angstbehandling for børn mellem 9 og 12 år

Lidt om os og projektet

Vi er uddannede henholdsvis psykolog og pædagog/psykoterapeut, som arbejder på børne- og ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Ud over bred arbejdserfaring indenfor vores respektive fagområder, har vi begge erfaring med børne- og familiebehandling. Vi har desuden gennemgået Cool Kids vejlederuddannelser.

I vores daglige arbejde på børne- og ungeafdelingen oplever vi i højere grad at møde børn og unge, som i deres dagligdag er udfordret af forskellige angsttilstande. Angsten møder de som f.eks. generaliseret angst, social angst, skolevægring, mavesmerter, hovedpine, uro osv. Vi oplever, at der for mange af disse børn og unge ikke findes et behandlingstilbud i kommunalt regi, og derfor har vi besluttet at starte dette projekt op. Projektet vil løbende blive evalueret i forhold til behov, effekt og efterspørgsel.

Har mit barn angst?

Angst kan ramme mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. Angste børn er ofte velopdragne og generer derfor ikke andre. De kan let blive overset, fordi de nødigt vil gøre opmærksom på sig selv.

Angste børn kan:

 • Have svært ved at komme hjemmefra og i skole
 • Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse
 • Komme ud af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen
 • Være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få bestemte mennesker
 • Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv
 • Blive syge, når de skal præstere noget i skolen
 • Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter
 • Klynge sig til forælderen uden for hjemmet
 • Være bekymrede for, at ”slemme” ting sker
 • Være bekymrede for at gå i skole efter ferier eller weekend
 • Undgå eller undvige vanskelige eller uvante situationer
 • Miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole
 • Ofte stille spørgsmål som: ”hvad nu hvis?”
 • Være perfektionistiske, fx ved at bruge overdrevent lang tid på lektier
 • Have svært ved at sove eller falde i søvn
 • Jævnligt have hovedpine eller mavepine
 • Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation
 • Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation
Angst - tegning
Tegnet af en pige på afdelingen


Cool Kids behandlingsforløb

Cool Kids angstbehandling består af kognitiv adfærdsterapi og foregår i et samarbejde mellem barnet og dets forældre. Forud for behandlingen vil familien blive ringet op eller indkaldt til en vurderende samtale. Barnet vil blive vurderet før, under og efter forløbet med spørgeskemaer for at vurdere effekten af behandlingen.

Kriterierne for at deltage i gruppebehandlingen er, at barnet opfylder kriterier for en angsttilstand målt via RCADS angstskala samt aktiv forældredeltagelse. Afvisende årsager kan være adfærdsforstyrrelser, lav IQ, manglende motivation, øvrige psykiatriske problemstillinger (f.eks. autisme) og evt. igangværende behandling.

Tidsramme: Gruppeforløbet består af 10 sessioner af 2 timers varighed fordelt over 16 uger.

Tidspunkt: Torsdage kl.14.15-16.15.

Gruppe: 4-8 børn i alderen 9-12 år med minimum 1 forældre som deltager hver gang. Grupperne vil være delt, således at der er en forældre- og børnegruppe. Der vil blive arbejdet på baggrund af Cool Kids manualer med teori, øvelser og hjemmearbejde. Vi vil følge op fra gang til gang, så opgaver og øvelser omsættes til handling og udvikling.

Manualer: Der bruges Cool Kids manualer i hver session.

Hvordan kommer vi i behandling?

For at komme på venteliste til behandling skal I henvende jer til enten Lars eller Mathilde - gerne ved at skrive en e-mail, hvor I kort beskriver barnets problemer og symptomer (ca. ½ side). I vil blive kontaktet, så snart der opstartes en ny behandlingsgruppe. I den forbindelse vil I blive indkaldt til en forsamtale, hvor vi vurderer, om I ligger inden for målgruppen. For at være i vores målgruppe, skal dit barn have tilknytning til Børne- og Ungeafdelingen, f.eks. på baggrund af indlæggelse eller hvis barnet følges i et ambulatorie.

Kontaktoplysninger

Pædagog/psykoterapeut Lars Knutzen
Tlf.: 2023 9704
Mail: lars.okholm.knutzen@rsyd.dk

Psykolog Mathilde Jacobsen
Tlf.: 2427 5372
Mail: mathilde.lyngholm.jacobsen@rsyd.dk

Logo


Siden er sidst opdateret 31-10-2018



Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk