Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Før du skal bedøves

Her kan du læse om, hvad der skal ske, når du skal bedøves.

Informationen er et supplement til den samtale, du får med narkoselægen/narkosesygeplejersken før operationen/undersøgelsen.

Bedøvelse bliver altid planlagt individuelt, så vi tager hensyn til lige præcis dig, indgrebet, din helbredstilstand og dine behov.

Du vil opleve, at vi bruger begreberne ’anæstesi’, ’narkose’ og ’bedøvelse’ i flæng, men det dækker over det samme.
 

Typer af bedøvelse
Vi kan bedøve dig på flere måder, og vi vil ofte kombinere det med en form for blokade i det omfang, det er muligt og nødvendigt. Det afhænger både af operationen/undersøgelsen og din helbredstilstand.

Du kan læse om de forskellige former for bedøvelse i nedenstående links.

Fuld bedøvelse (generel anæstesi)
Rygbedøvelse med kateter (epidural anæstesi)
Rygbedøvelse (Spinal anæstesi)
Bedøvelse af nerver til ex. arm eller ben (blokader)
Bedøvelse til børn


Før operationen/undersøgelsen
Vi har altid en samtale med dig om bedøvelsen, så vi samme kan planlægge den mest hensigtsmæssige bedøvelse.

Bedøvelsen er afhængig af:

 • Operationen/undersøgelsen
 • Din generelle helbredstilstand
 • Dine erfaringer med bedøvelse
 • Den medicin, som du tager – husk en opdateret medicinliste
 • Dine luftvejsforhold

Hvis der er uklarhed om andre sygdomme, der er vigtige i forhold til bedøvelsen, vil vi iværksætte relevante undersøgelser.
Det kan, for din egen sikkerheds skyld, medføre at operationen/undersøgelsen må udskydes.


Smertebehandling
Patienter føler sig mere trygge og mindre stressede med en god lindring af smerten.
Derfor er det vigtigt, at vi allerede ved samtalen før operationen lægger en plan for din smertebehandling.
Du kan således hurtigere begynde en eventuel genoptræning.


Rygning og alkohol
Til visse operationer kræver kirurgen ryge- og alkoholstop.

Alkohol
Et alkoholforbrug på mere end 4 genstande dagligt øger risikoen for komplikationer som sårproblemer, infektioner, lungeproblemer og forlænget indlæggelsestid.
Hvis dit forbrug er større end det maximalt anbefalede fra Sundhedsstyrelsen bør du helt stoppe med alkohol 4 uger før operationen.


På operations-/undersøgelsesdagen

Fasteregler
Hvis mavesaft eller mad kommer i lungerne, kan det give en alvorlig form for lungebetændelse. Derfor er det vigtigt, at du følger vores fasteregler:

Du må spise indtil 6 timer før bedøvelsen.

Du må drikke indtil 2 timer før bedøvelsen:

 • Vand
 • Saft
 • Sort kaffe
 • Te uden mælk
 • Klar juice
 • Saftbaserede proteindrik
 • Sodavand
 • Tygge tygegummi
 • Børste dine tænder


Du må ikke drikke

 • Mælkeprodukter


TIP
Det giver bedre velvære efter operationen/undersøgelsen, hvis du har drukket noget sødt indtil 2 timer før.

Hvis du skal opereres akut, så begynder fasteperioden, når det er besluttet, at du skal opereres.

Fastereglerne gælder for alle patienter uanset bedøvelsestype.


Medicin

Vanlig medicin
Du aftaler med narkoselægen eller narkosesygeplejersken, hvis du skal tage dele af din vanlige medicin på operationsdagen.
Det må du tage med et ½ glas vand. Spørg på afdelingen, hvis du er i tvivl.

Sukkersyge
Hvis du har sukkersyge, skal du som regel ikke tage din medicin for din sukkersyge den dag, du skal opereres/undersøges.
Vi måler dit blodsukker jævnligt og giver hurtigvirkende insulin ved behov.
Nogle sukkersygepatienter får sukkerholdigt væske tilsat hurtigvirkende insulin direkte i årene, indtil de kan spise og drikke igen.

Blodfortyndende medicin
Der kan være særlige regler, hvis du får blodfortyndende medicin. Vær opmærksom på at du har fået præcis besked om netop din medicin.

Beroligende medicin
Der er sjældent behov for beroligende medicin før operationen/behandlingen. Erfaring viser, at god information og kommunikation beroliger bedre.
Hvis du alligevel føler behov for medicin, aftales det med narkoselægen.


Før du køres til operation/undersøgelse
Af hensyn til din sikkerhed skal du fjerne følgende:
 

 • Alle smykker (gælder også øreringe og piercinger):
  • For at undgå trykmærker på huden og bakterier, der gemmer sig under smykker.
 • Makeup
  • For at vi kan observere dit kredsløb og undgå kemisk irritation af dine øjne.
 • Kontaktlinser:
  • For at undgå risiko for læsioner af din hornhinde.
    

Briller, høreapparater og tandproteser
Du må gerne beholde briller, høreapparater og tandproteser indtil vi bedøver dig.

Husk medicin
Husk medicin til akutte situationer fx astmaanfald eller hjertekramper.

Pårørende
Pårørende må som udgangspunkt ikke komme med på operationsstuen. Der kan dog være undtagelser fx børn, der skal bedøves. Du er velkommen til at spørge.

Tandskader
Det er vigtigt, at du oplyser os om din tandstatus, da der i sjældne tilfælde kan opstå tandskader under helbedøvelse. Patienter med skrøbelige tænder eller paradentose er særligt udsatte.
Skulle der ske en tandskade, selvom vi er omhyggelige, vil det blive behandlet som en forsikringssag.


På operations-/undersøgelsesafsnittet
På operationsafsnittet bliver du modtaget af en narkosesygeplejerske. For din sikkerheds skyld spørger vi dig om dit navn og CPR-nummer, hvad du skal opereres for, om du er fastende, og om du er allergisk over for noget.
Derefter vil vi påbegynde forberedelserne til bedøvelsen.

Vi lægger et drop, som giver dig væske og medicin gennem et plastikrør i håndryggen.
Vi måler dit blodtryk, overvåger din hjerterytme og vejrtrækning. Disse målinger hjælper os med at sikre, at du har det godt under hele bedøvelsen.
Afhængig af operationen og din helbredstilstand vil vi supplere med andre målinger.

Det er narkosepersonale, som passer på dig under hele bedøvelsen.
Når operationen/undersøgelsen er færdig transporteres de fleste til Opvågningsafsnittet.


På opvågningsafsnittet
På vores opvågningsafsnit vil en sygeplejerske overvåge dit blodtryk, hjerterytme og vejtrækning.

Når du har lyst, kan du få lidt at spise og drikke. Hvis du er opereret i maven, munden eller halsen, skal du dog vente, til kirurgen har givet tilladelse.

Det er vigtigt med en god smertebehandling, derfor vil du blive tilbudt smertestillende ved behov.

Du skal blive på Opvågningsafsnittet til din tilstand er stabil, hvorefter du udskrives til sengeafdelingen eller hjemmet afhængig af det indgreb, du har gennemgået.


Hvis du skal udskrives samme dag
Hvis du bliver udskrevet samme dag, som du har været i bedøvelse, er det vigtigt, at du ikke kører bil, betjener maskiner eller andre ting, der kræver, at du er klar i hovedet.

Hvis der skulle komme komplikationer, er det vigtigt, at der er en voksen og ansvarlig person, du kan komme i kontakt med.Kontakt

 

Logo

Siden er sidst opdateret 4-8-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk