Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Terminalplejeordning

I forbindelse med at den kræftsyge bevæger sig ind i den terminale (afsluttende) fase af livet, giver terminalplejeordningen nogle muligheder, som kan være en hjælp i hverdagen.

Lovgivningen giver gennem en ternimalerklæring ret til følgende ydelser:

 • Lægeordineret medicin, herunder visse alternative præparater
 • Sondemad
 • Ernæringsprodukter, fx. proteindrikke (ernæringsrecept)
 • Nødvendige sygeplejeartikler
 • Hjælpemidler (badebænk, plejeseng mv.)
 • Tilskud til psykologisk bistand
 • Fysioterapi
 • Hjemmesygepleje


Terminaltilskud
Sygehuset ansøger Lægemiddelstyrelsen om, at Den Offentlige Sygesikring yder 100 % refusion ved køb af alle lægeordinerede lægemidler.
Den kræftsyge får skriftlig besked.


Transport
Ved indlæggelse er det personalet på sygehuset, der bestiller transport.
Transporten er gratis.


Direkte indlæggelse
Et tilbud, til den kræftsyge som behandles i eget hjem, er indlæggelse på en fast stamafdeling på sygehuset.
Indlæggelsen skal aftales mellem den kræftsyge og Hæmatologisk Afdeling.


Praktiserende læge
Den praktiserende læge vil normalt have ansvaret for den lindrende behandling i hjemmet.
Ved pleje af kræftsyge i hjemmet er det af stor betydning, at samarbejdet mellem den kræftsyge, praktiserende læge, sygehuset, hjemmesygeplejen og de pårørende fungerer godt.


Hjemmesygeplejen
Der ydes hjælp til personlig hygiejne, medicindosering, sårpleje m.fl. samt omsorg og støtte til både den kræftsyge og de pårørende.


Etablering af plejeorlov er mulig

 • hos mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig, og hvor levetiden forventes at være begrænset.
 • når den kræftsyge ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet, og tilstanden ikke nødvendiggør varig indlæggelse på sygehus, aflastningsplads eller hospice.


Efter udfærdigelse af terminalerklæringen til kommunen, kan kommunen etablere hjælpen i hjemmet. (Terminalerklæringen udfærdiges af egen læge, sygehuslægen eller det Palliative Team)

Plejeorloven kan foregå hos den kræftsyge eller hos den person, der har plejeorlov. Der er mulighed for deltidsorlov, eller at flere personer deler orloven.


Hvem kan få plejeorlov?

 • Ægtefælle eller samlever
 • Børn, svigerbørn eller forældre
 • Ven eller veninde


Pårørende skal selv søge arbejdsgiver om orlov fra en aftalt dato og så længe, der er behov.
Arbejdsgiveren udsteder skriftligt tilsagn herom til den pårørende. Dette dokument samt de seneste 3 måneders lønsedler afleveres i den kommune, hvor den kræftsyge opholder sig.
Ved tvivl kan der henvises til socialrådgiveren i den pågældende kommune.
Serviceloven §104, §105, §106, §107.
Der kan findes yderligere oplysninger på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside under plejeorlov.


Psykologhjælp på Sydvestjysk Sygehus
Der er tilknyttet en psykolog til Hæmatologisk Afdeling.
Du har mulighed for henvisning til kræftpsykologen, når du er i et aktivt kræftbehandlingsforløb på Hæmatologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
En henvisning skal ske via din behandlende læge på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
Den første samtale vil være en afklarende samtale, hvor du og psykologen vurderer, om der er baggrund for flere samtaler.


Psykologhjælp hos privat praktiserende psykolog
Både du og dine nærmeste pårørende har ret til psykologbistand med støtte fra den Offentlige Sygesikring.
Egen læge eller vagtlæge skal skrive henvisningen til privat praktiserende psykolog.
Lægen kan oplyse om hvilke psykologer, der har overenskomst med Sygesikringen.
Henvisningen skal være udstedt senest 12 måneder efter, at du har fået konstateret kræft.
Hvis du er medlem af sygesikringen 'Danmark' (gruppe 1, 2 eller 5), kan du få refunderet et beløb pr. psykologkonsultation, når samtalerne foregår i henhold til Sygesikringsaftalen.


Kræftrådgivningen
Kræftrådgivningen yder psykosocial støtte både til kræftpatienter, tidligere kræftpatienter, pårørende, børn/unge og efterladte.
Få en pjece fra Kræftrådgivningen. De træffes Jyllandsgade 30, 6700 Esbjerg på telefon 7611 4040. Mandag - torsdag kl. 10-15. Fredag efter aftale.


Legat
Der kan ansøges om et legat ved Kræftens Bekæmpelse, hvis ansøgeren er behandlet for en kræftsygdom.
Dette udgør et engangsbeløb på 3.000 kr. Legatet er dog indtægts-formuebestemt.
Den likvide formue må ikke overstige 50.000 kr.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos Kræftens Bekæmpelse.


Sygehuspræsten
Præsten på Sydvestjysk Sygehus tilbyder sig som en, der kan være hos dig og tale med dig.
Der kan være mange grunde til, at man gerne vil tale med en præst. Det behøver ikke nødvendigvis at være religiøse spørgsmål.
Præsten er en, du kan tale med om alt det, der ikke måles og vejes - om troen, tvivlen, angsten, sorgen, kærligheden, skylden og meget andet.
Du kan selv lave en aftale med sygehuspræsten eller bede personalet formidle kontakten.
Pårørende er også velkommen til at tale med sygehuspræsten.


Det Palliative Team
Palliativt Team tilbyder behandling og konsulentbistand til patienter med særligt komplicerede symptomer og problemstillinger.
Teamet er tværfagligt og består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, psykolog og sekretær. Kontakt til teamet sker ved lægehenvisning.


Hospice
Hospice er et sted for uhelbredeligt syge, og hvor pleje og behandling vil være af lindrende karakter.
Her kan den kræftsyge være i hele den afsluttende del af livet.
Hospice tilbyder desuden rekreationsophold af 3 ugers varighed.
Ophold på Hospice er gratis, men kræver lægelig henvisning.
Desværre kan alle henvisninger ikke imødekommes på grund af manglende kapacitet.

Logo


Siden er sidst opdateret 5-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk