Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Transplantation af fedtvæv (Lipofilling)

Transplantation af fedtvæv
Fedtvæv kan anvendes ved brystkirurgi, hvor fx brystet/brysterne skal genopbygges helt eller delvis pga assymetri, eller når et deformt bryst (efter knudefjernelse og evt. strålebehandling) skal korrigeres.

Behandling med fedttransplantation tilbydes patienter, der har haft vævstab i forbindelse med fx kirurgi, strålebehandling eller ulykke, eller har kroniske sår, smerter ved ar eller andet.


Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen bliver du undersøgt af en plastikkirurg og denne vurderer, om du er egnet til operation.
Du vil eventuelt få taget blodprøver.

Lægen vurderer, hvorvidt operationen kan foregå i lokalbedøvelse, evt. med samtidig indgift af stærkt smertestillende medicin i en blodåre og ilt-tilskud på et næsekateter eller om der er behov for fuld bedøvelse, hvor du sover helt.
Hvis du skal i fuld bedøvelse, vil du samme dag tale med narkoselægen.


Operationsdagen
For at forebygge infektion er det vigtigt, at du tager et bad om morgenen. Du må ikke anvende creme på kroppen.
Du skal barbere operationsfeltet hjemmefra, hvis der er behåring.
På afdelingen vil du blive klædt i sygehustøj, og for at forebygge blodpropper får du støttestrømper på.
Det er nogle specielle stramme strømper, du skal have på under operationen og 14 dage efter operationen.

Du skal møde på sengeafdelingen i henhold til dit indlæggelsesbrev.

Skal du i fuld narkose, møder du fastende i henhold til patientinformationen: ”Anæstesi – det du skal vide, før din operation


Selve operationen
Operationen er principielt en enkel procedure.
Inden operationen indsprøjtes en lokalbedøvende opløsning, der udover lokalbedøvelse også indeholder stoffet adrenalin.
Adrenalin får blodkarrene til at trække sig sammen, så blødningen ved operationen mindskes.

Første del af operationen er sugning af fedt (også kaldet fedtsugning).
Gennem små hudåbninger (få millimeter) indføres metalrøret (kanylen) i fedtvævet. Røret har huller på siden og ved et kraftigt undertryk i røret, indsuges fedtvæv, når røret føres frem og tilbage i vævet.
For at nedsætte risikoen for ujævnheder i huden, fjerner man ikke alt fedtvæv.
Nu renses det udsugede fedt for blod og væv, således at det fedt, der indsprøjtes på det “nye” sted, får de bedste betingelser for overlevelse og godt resultat.

Anden del af operationen, som er selve indsprøjtningen af fedtet, foregår (som ved sugningen) gennem flere små åbninger i huden, som afslutningsvis lukkes med en tynd tråd.
Denne tråd skal efterfølgende fjernes hos din egen læge.


Efter operationen
Hvis du har fået lokalbedøvelse, kommer du direkte tilbage på afdelingen, og du vil blive udskrevet samme dag.
Har du været i fuld narkose, vil du efter operationen blive kørt på opvågningsafsnittet, indtil du er vågen og derefter komme tilbage på afdelingen.
Du vil desuden blive anbefalet at overnatte på sygehuset.


Fysisk aktivitet
Anstrengende fysisk aktivitet bør undgås de to første uger efter operationen. Herefter stigende aktivitet indtil normalniveau.
For at minimere risikoen for blodpropdannelse i benene skal du bære støttestrømper i ca. 2 uger.


Smerter
Du vil have lette til moderate smerter eller brændende fornemmelse i huden nogen tid efter operationen.
Du kan hjemme tage tablet Panodil for smerterne, og ved behov udleveres stærkere smertestillende på afdelingen ved udskrivelsen.
Der ses ofte misfarvning og hævelse af huden samt nedsat følesans i de fedtsugede områder.


Komplikationer
Uregelmæssigheder i hudens fylde samt nedsat følesans for berøring kan forekomme men ses dog sjældent.


Udskrivelse/ambulant kontrol
Du skal gå til egen læge 14 dage efter operationen for at få fjernet sting.
Ved udskrivelsen vil du få udleveret et brev med tid til ambulant kontrol 3 måneder efter operationen ved den læge, der har opereret dig.
Du vil desuden få udleveret plaster samt smertestillende efter behov.


Effekten af fedttransplantation
Der er principielt to forskellige effekter af fedttransplantation

Fedtet kan naturligt “fylde ud” på det sted det tilføres (volumenforøgelse).

Fedtet har endvidere en række andre effekter, som det ses ved stamcelletransplantation.
Det betyder, at du kan opleve en bedring af ømhed/smerter f.eks. ved ar eller tilstand som følge af tidligere udført kirurgi.

Der er oftest brug for at gentage fedttransplantationen flere gange med nogle måneders interval for at opnå det ønskede resultat.
Fedtvævet kræver nemlig blodforsyning på sit “nye” sted for at overleve og kun en vis mængde kan overleve ad gangen ved transplantation.
                   

Har du tvivlsspørgsmål, eller hvis der opstår problemer, er du velkommen til at kontakte os!


Venlig hilsen
Personalet
Plastikkirurgisk Enhed - Kirurgisk og Gastroentrologisk Afdeling

Logo


Siden er sidst opdateret 5-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring