Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Medicinsk samrådsabort efter uge 12

Samråd

Hvis fosteret er levende, skal du have tilladelse til svangerskabsafbrydelse fra Samrådet og underskrive en anmodning. Link til ansøgning om abort efter 12. graviditetsuge

 

Lægesamtale

Når tilladelsen fra Samrådet foreligger, vil du blive kontaktet telefonisk og blive indkaldt til en samtale med både en læge og en jordemoder, som vil informere dig/jer om det forventede forløb, optage journal og der vil blive taget relevante blodprøver. Samme dag vil du opstarte medicinsk behandling, som modner livmoderhalsen.

Du/I vil efterfølgende kunne tage hjem og møder så næste dag til indlæggelse på svangreafdelingen afd. 148

Ved blødning, smerter eller behov for samtale, kan fødegangen kontaktes hele døgnet på telefon 79 18 27 32.

Indlæggelse

Vi anbefaler, at du har din partner eller anden pårørende hos sig gennem hele forløbet. Din partner eller anden pårørende kan overnatte på sygehuset sammen med dig.

Du indlægges på svangreafdelingen og her vil du/I få en stue anvist og tale med den jordemoder, der vil varetage forløbet.

Forløbet

Afbrydelsen af graviditeten foregår medicinsk.

Der oplægges vefremkaldende medicin i vagina hver 3. time. Det kan være svært at forudsige, hvor lang tid processen tager, men de fleste har abortret inden for et til to døgn.

Du vil blive tilbudt smertestillende medicin.

Udskrabning

En del kvinder har efter aborten behov for at få foretaget en udskrabning. Dette vil foregå i fuld bedøvelse.

Undersøgelser

Lægen vil informere dig/jer om muligheden for obduktion, genetiske undersøgelser, undersøgelse af moderkagen og undersøgelser for infektioner.

Udskrivelse

Der er altid mulighed for at forblive indlagt til den efterfølgende dag, men hvis du er velbefindende og ønsker det, kan du udskrives 3-4 timer efter aborten er overstået.

Sygemelding

Afhængig af tidspunktet for aborten kan der være behov for sygemelding. Hverken mor eller far har ret til orlov. Praksis på Sydvestjysk Sygehus er, at mor får en sygemelding med hjem fra sygehuset. Far må sygemelde sig i samråd med egen læge.

Blødning

Det er normalt at have en menstruationslignende blødning i 1-2 dage efter aborten. Du skal søge læge, hvis du får feber, hvis blødningen tiltager, eller hvis der kommer ildelugtende udflåd.

Bisættelse

Du/I kan selv vælge, hvad der skal ske efterfølgende. I kan selv varetage det med hjælp fra en bedemand, i disse tilfælde skal der udfærdiges en nedgravningsattest, som I skal aflevere til bedemanden. Ligesom bedemanden kan være behjælpelig med at ansøge om begravelseshjælp.

Der er også mulighed for at overlade det til sygehuset, og fosteret vil i så fald blive kremeret og nedsat i en fælles urne på Novrup Kirkegård, Esbjerg.

 

Sorggruppe

Sorggruppen er et tilbud til forældre, der mister barn i graviditeten fra uge 14+0, under fødslen eller op til 3 mdr. efter fødslen.

Sorggruppen er et regionalt tilbud, der hører til Region Syddanmarks 4 største fødesteder, og ledes i Esbjerg af to specialuddannede jordemødre.

I sorggruppen kan I tale med andre forældre, der er i samme situation som jer.

 

Samtale med fødselslæge

Når der foreligger svar på de undersøgelser, der eventuelt er foretaget, vil du/I blive indkaldt til en samtale med en fødselslæge. Det tager almindeligvis 3 måneder, før svarene foreligger. Ved denne samtale vil svarene blive gennemgået ligesom tilbud og undersøgelsesmuligheder i forbindelse med et nyt graviditetsønske vil blive drøftet.

 

 

Logo


Siden er sidst opdateret 1-3-2019Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk