Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Blodprop i benet (Dyb venetrombose)

Blodprop i benets dybe vener

Kaldes også dyb årebetændelse eller dyb venetrombose (DVT).

Hvis egen læge mistænker, at du har en blodprop i benet bliver du indlagt på det Akut Medicinske Modtageafsnit. (AMMA)
Her bliver der skrevet journal, det vil sige, at du bliver spurgt om en masse ting, og du undersøges af en læge.

Der bliver ligeledes taget nogle blodprøver, og hvis lægen skønner, at du kan have en blodprop i benet, startes der straks behandling med blodpropforebyggende medicin.

Denne medicin gives som indsprøjtning under huden.

Herefter foretages der en ultralydsundersøgelse af benet for endeligt at konstatere, om der er en blodprop.

Ultralydsundersøgelse
Hvis røntgenlægen ikke kan afgøre, om der er en blodprop i benet ved denne undersøgelse, kan den gentages efter 1 uge.
En eventuel blodprop i benet sidder i de blodkar (vener), der fører  blodet tilbage til hjertet, og det er vigtigt i den forbindelse at understrege, at det ikke har nogen forbindelse til fx blodprop i hjertet.

Blodproppen kan sidde forskellige steder i benet (men dannes oftest i læggen), og kan strække sig op til knæhase, lår og eventuelt helt op i bækkenets blodkar.
I meget sjældne tilfælde kan sygdommen kompliceres af, at en del af blodproppen river sig løs og sætter sig fast i lungerne.
Dette gælder dog kun i den akutte fase.

Konstateres der en blodprop ved ultralydsundersøgelse, startes der behandling med blodprop forebyggende medicin i form af tabletter, udover de førnævnte indsprøjtninger.
Efter konstateringen af en blodprop i benet udskrives du sædvanligvis til DVT-Ambulatoriet.

Ambulatoriet er bemandet med specialiserede sygeplejersker, som vil udlevere en kompressionsstrømpe, samt oplære dig i de teknikker, der skal til for, at du selv kan give indsprøjtningerne i hjemmet.
Du følges også i DVT-Ambulatoriet hvad angår den blodfortyndende behandling, indtil denne er i tilfredsstillende niveau.
Herefter overgår behandlingen til din egen læge eller i AK-klinikken.

Afhængig af årsagen til blodproppen skal du forblive i blodfortyndende behandling i 3, 6 eller 12 måneder (for nogles vedkommende livslangt).
For kompressionsstrømpens vedkommende skal du sædvanligvis gå med denne i 2 år.
Inden behandlingen afsluttes bliver du sædvanligvis indkaldt til kontrol i DVT-Ambulatoriet.


Siden er sidst opdateret 16-1-2014Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk