Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Praktiske oplysninger

Indlæggelsen
Hvis du er indkaldt til indlæggelse, vil du så hurtigt som muligt efter ankomsten blive modtaget af plejepersonalet.

Hvis du bliver indlagt via Fælles Akut Modtagelse, vil du i løbet af den første dag i afdelingen:  
 • Få en samtale med en læge.
 • Få taget blodprøver og muligvis hjertediagram.
 • Aflevere en urinprøve, få målt temperatur, puls og blodtryk.
 • Blive vejet og målt.
 • Få lavet handlingsplan.
 • Få tilknyttet kontaktsygeplejerske.


Ved indlæggelsen er det en god idé at medbringe

 • Personlige toiletartikler.
 • Hjemmesko, almindelige sko, morgenkåbe, joggingtøj eller lignende.
 • Læsestof.
 • Medicinliste/medicin.
 • Evt. daglige hjælpemidler, kommunikationsbog fra hjemmeplejen.
 • Evt. mobiltelefon + oplader.


Beskæftigelsesmuligheder
Der er mulighed for at låne kort, yatzy, mikado, spillemagasin (Ludo, Dam og Backgammon) samt puslespil. Disse kan lægges på bordet i opholdsområdet. Til børn på besøg kan lånes malepapir, tusch, farver, puslespil og vendespil.

Blomster
Der må gerne medbringes afskårne blomster. På grund af risiko for infektion, må der ikke komme planter med jord ind på sygehuset. Der står vaser på hylderne ved bagtrappen. Ansvaret for at skifte vand ved blomsterne påhviler dig eller dine pårørende. Vaserne bedes mærket med stuenummer.

Faste
Til visse undersøgelser skal man faste. Det betyder, at du ikke må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi fra midnat, og indtil undersøgelsen har fundet sted, med mindre der informeres om andet.

Fodpleje 
Du kan få fødderne behandlet af en fodterapeut, hvis du ønsker det. Du kan træffe en aftale gennem sygeplejersken. Du skal selv betale fodterapeuten. 

Gå-ture  
Hvis du ønsker at gå en tur udenfor afdelingen, skal du henvende dig til personalet, før du går.

Hvis du vil vide mere 
Alle regler kan du læse om i Lov om behandling af personoplysninger på: http://www.datatilsynet.dk/

Hvis du ønsker at klage
Du skal i første omgang kontakte den afdeling, der har oplysningerne om dig. Hvis du ikke er tilfreds med svaret eller sygehusets håndtering af dine oplysninger, kan du kontakte en patientvejleder ved at skrive til Patientkontoret, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle eller sende en mail til patientkontoret@regionsyddanmark.dk

Indsigt i oplysningerVed at benytte Sundhed.dk, kan du se hvilke oplysninger sygehuset har registreret om dig. Ellers skal du henvende dig til den sygehusafdeling, du har været i kontakt med. 

Journalindsigt
På Sundhed.dk er det muligt at læse din elektroniske journal (e-journal). Har du brug for et udskrift af journalen kan du tale med en læge eller en sygeplejerske herom. 
 
Kontaktperson
Afdelingen har gennem mange år arbejdet med en kontaktpersonordning. Der tilknyttes 1-2 kontaktpersoner fra plejepersonalet i afdelingen til den enkelte patient. Det er de samme personer, der er tilknyttet gennem sygdomsforløbet fra indlæggelse til indlæggelse i afdelingen.

Kiosk
Der er mulighed for at benytte Cafe Finsen, som er beliggende i forhallen. Der er åbent alle hverdage fra kl. 7.00 – 21.00. Kioskvognen kommer på afdelingen sidst på formiddagen på hverdage.

Kost til oppegående patienter
De tre hovedmåltider indtages i etagecafeen.

Kost til sengeliggende patienter
Personalet vil bringe din mad ind på stuen. Du vil dagligt få mulighed for at vælge dagens hovedmåltider ud fra køkkenets menuplan. Du skal til hvert måltid udfylde en seddel over, hvad du ønsker at spise. Alle patienter vil, udover måltiderne, få tilbudt drikkevarer formiddag, eftermiddag og aften inde på afdelingen. Til eftermiddagskaffen tilbydes desuden et varieret sortiment af produkter for at forebygge forstoppelse under indlæggelsen. 

Kost til småtspisende patienter
Til patienter med nedsat appetit er der mulighed for at bestille særlig 'ønskekost', som er et supplerende særligt energiberiget tilbud til småtspisende patienter.

Kostvejledning
Ved behov for særlig rådgivning om kosten kan diætisten hjælpe dig. Tal med lægen eller plejepersonalt om evt. samtale med diætisten. Alle indlagte patienter screenes indenfor 24 timer efter Sundhedsstyrelsens retningslinier med henblik på, om de har et særligt ernæringsbehov.

Mad og drikkevarer
Der er morgenmad kl. 8.00 - 9.30, frokost kl. 11.45 - 13.00 og aftensmad ca. kl.17.15 - 18.00. Til mellemmåltider er der om formiddagen kolde drikkevarer, om eftermiddagen kaffe/te og kage samt kolde drikkevarer. Sen aften er der kaffe/te med brød eller kage. Frugt og drikkevarer findes i opholdsrum. Der er endvidere mulighed for yderligere frugt og kolde drikkevarer ved henvendelse til personalet. Patienter og pårørende kan ikke selv betjene sig ved køleskabet. Har du tyggeproblemer, eller er madlysten væk, så tal med personalet. De vil hjælpe dig med at finde alternativer og med at sammensætte en kost. Til småtspisende har vi adgang til is og fryseretter hele døgnet.

Medicin
Det er nødvendigt for lægerne at vide, hvilken medicin du får. Medicinen uddeles i forbindelse med måltider og nat, og du bør derfor kun tage den medicin, du får på afdelingen, eller efter aftale.

Mobiltelefon
Vi opfordrer til, at du medbringer mobiltelefon under indlæggelsen. Den må benyttes i hele afdelingen under hensyntagen til medpatienter.

Patientsikkerhed
Der er tilknyttet en patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske til afdelingen. Vi lægger megen vægt på at arbejde med patientsikkerhed ud fra nationale retningslinier, samt at have en lærende kultur i afdelingen.

Præst
Sydvestjysk Sygehus har en sygehuspræst ansat. Du kan tale med sygehuspræsten om alt, ikke kun det religiøse.
Når man bliver syg, kan tilværelsen virke kaotisk og måske håbløs. Mange syge oplever livet som meningsløst og sygdommen som uretfærdig. I sådan en situation er det godt at dele sine tanker og følelser med en anden, og her er sygehuspræsten en mulighed.
Alle patienter og deres pårørende kan henvende sig uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Præsten har tavshedspligt, og der skrives ikke journal.
Ønsker du kontakt til sygehuspræsten eller til din egen præst, hjælper personalet gerne.

Psykolog
Der er tilknyttet en kræftpsykolog til afdelingen, som såvel patienter som pårørende kan gøre brug af. Ønsker du at tale med psykologen, hjælper personalet gerne med at arrangere dette.

Pårørende
Pårørende betragtes som en væsentlig ressource i patientforløbet og medinddrages mest muligt i samarbejde med patientens ønsker.

Påklædning i afdelingen og etagecafeen
- i eget tøj
- i egne joggingbukser + en helt ren hospitalsskjorte
- i egne joggingbukser + en lukket slåbrok
Vedrørende hygiejnisk procedure i etagecafeen: Du skal være soigneret og have en god håndhygiejne - som minimum skal du vaske hænder inden du tager mad i patientcafeén.

Rygning
Sydvestjysk Sygehus er et røgfrit sygehus. Det er derfor kun tilladt at ryge udenfor sygehuset. 

Stuegang
Stuegang foregår normalt mellem kl. 8.00 og kl. 14.00. Vi har i afdelingen både konsultationsstuegang, hvor patienten snakker med lægen i enerum, og almindelig stuegang på stuerne. Til stuegang vil du blive informeret om resultater af undersøgelser og eventuelt drøfte nye undersøgelser og behandling. Pårørende er velkomne til at deltage. Spørg eventuelt sygeplejersken for tidspunktet for stuegang den enkelte dag.

Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt om alt, hvad der angår din indlæggelse, sygdom og personlige forhold, med mindre du giver samtykke til at informere.

Telefon
Vi opfordrer til, at du medbringer mobiltelefon under indlæggelsen. Den må benyttes i hele afdelingen under hensyntagen til medpatienter.

Weekend
Du kan komme hjem i weekenden, hvis din tilstand og behandling tillader det. Du skal selv sørge for transport til orlov.
 


Udskrivelse
Hjemtransport
 Der er faste regler for fri befordring i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset. I de fleste tilfælde skal du selv betale for hjemtransporten. Hvis du vil vide mere om transport og befordring kan du læse om det her.

Praktiserende læge
Når du er blevet udskrevet vil sygehuset sende besked til dín egen læge om sygdomsforløbet og behandlingen, med mindre du selv frabeder dig dette. 
Praktiserende læge
Når du er blevet udskrevet vil sygehuset sende besked til dín egen læge om sygdomsforløbet og behandlingen, med mindre du selv frabeder dig dette.  

 

10 gode råd til patienten om patientsikkerhed
1.  Spørg hellere for meget end for lidt
Det er vigtigt, at du forstår, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får. Accepter ikke et svar, du ikke forstår.

2.   Fortæl os om dine vaner
Det er godt at informere personalet om, hvad du får af medicin, også alternativ behandling, kosttilskud og naturprodukter, samt om du følger særlige kostråd. Du skal også sige til, hvis du er overfølsom overfor medicin, mad eller andet.

3.   Skriv ned undervejs
Før gerne dagbog over det du oplever, mens du er syg.
Ofte er det også en god idé at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem til personalet.

4.   Flere ører hører bedre
Tag gerne dine pårørende med, når du skal til samtale om undersøgelser og resultater. Det er en fordel, at flere har hørt, hvad lægen siger, så alle nuancer kommer med.

5.   Lad evt. en anden tage samtalen
Hvis du selv mangler overskud, er du velkommen til at bede personalet gennemgå din sygdom og dine behandlinger med en af dine pårørende.

6.   Godkend dig selv
Tjek dit navn og personnummer sammen med personalet hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin.

7.   Hør om operationen
Hvis du skal opereres, er det en god idé at tale det, der skal ske, igennem med lægen.
Nogle gange kan det også være en fordel, at lægen lige inden operationen med en spritpen markerer det sted på din krop, der skal opereres.

8.   Sig til, hvis det gør ondt
Det er vigtigt, at vi kender dine symptomer. Også hvis de opstår andre steder end netop der, hvor du er syg.

9.   Når du skal hjem
Husk at spørge om, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv kan gøre.

10. Kend din medicin
Du skal vide, hvad den hedder, hvad den gør for dig, samt hvor længe og hvordan, du skal tage den.

Før en liste over al den medicin, du får.
Sørg også for at kende medicinens eventuelle bivirkninger og spørg, om særlige typer mad eller drikkevarer kan påvirke behandlingen negativt.

Du kan læse mere om patientsikkerhed på:

                                    www.patientsikkerhed.dk

 Siden er sidst opdateret 25-2-2014Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring