Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Åben indlæggelse på Palliativt sengeafsnit D5

Hvad betyder Palliation
Palliation betyder lindring, og i Palliativt afsnit varetages pleje og omsorg af kirurgiske kræftpatienter med alvorlig og uhelbredelig sygdom. For at få en åben indlæggelse til Palliativt afsnit, skal en speciallæge på sygehuset beslutte, i samråd med dig, at det er en mulighed, du ønsker at benytte.

Hvad er en åben indlæggelse
Med en åben indlæggelse kan du indlægges direkte på Palliativt afsnit uden først at have været i kontakt med vagtlægen, skadestuen eller akutmodtagelsen (FAM).

Hvordan kan du bruge din åbne indlæggelse
Ved sygdomsmæssige problemer, der er relateret til din kræftsygdom,som ikke kan løses i samarbejde med din egen læge og hjemmesygeplejersken, kan du eller dine pårørende tage kontakt til os.
Nogle gange kan vi sammen løse dine spørgsmål eller problemer over telefonen, og andre gange kan det være, at vi sammen vurderer, at du bør indlægges.

Hvordan hjælper vi
Vi afhjælper de fysiske gener som en livstruende sygdom og behandling kan medføre, eksempelvis smerter, åndenød og kvalme.

Vi yder støtte og omsorg til dig og dine pårørende, når der opstår svære følelsesmæssige, eksistentielle og åndelige spørgsmål i forbindelse med din sygdom. Vi tilbyder samtaler med vores psykolog, socialrådgiver og hospitalspræst.

Praktiske informationer
I nogle tilfælde anbefaler vi, at din egen læge tager blodprøver, inden du kommer i afdelingen, specielt hvis vi forventer, at du skal have blodstransfusion.

Vi vil gerne, at du medbringer din medicin og en medicinliste.

Hvis du mangler medicin, når du er hjemme, er det din egen læge som skal forny dine recepter.

Kontakt til Palliativt afsnit hele døgnet
Du bedes altid kontakte os pr. telefon, så vi kan forberede din ankomst.
Direkte telefon til Palliativt sengeafsnit: 7918 3993.
Du kan også ringe til Sydvestjysk Sygehus' hovednummer på telefon 7918 2000

Vi kan evt. være behjælpelige med bestilling af transport til afdelingen.

Med venlig hilsen personalet på D5Siden er sidst opdateret 19-3-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk