Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Kikkertundersøgelse og evt. polypfjernelse (hysteroskopi)

Hvad er formålet med indgrebet?
Formålet med indgrebet er at undersøge slimhinden i livmoderen for at påvise eventuel årsag til blødningsforstyrrelser (polypper - muskelknuder).

Du vil blive forberedt til operationen i  Gynækologisk Ambulatorium.
Her vil du få:

 • En lægesamtale og optaget journal
 • En samtale med et plejepersonale om indlæggelsesforløbet
 • En samtale med anæstesilægen om bedøvelse og fasteregler
 • Taget blodprøver


Hvordan foregår operationen?
Operationen foregår i fuld bedøvelse eller lokal bedøvelse.

Selve operationen foregår gennem skeden.
Der indføres en kikkert i livmoderen, og livmoderens slimhinde ses efter for eventuelle forandringer.

Hvis der påvises forandringer i form af polypper eller muskelknuder fjernes disse.
Der tages også prøver fra slimhinden.

Du kan som regel udskrives samme dag.


Komplikationer i forbindelse med operationen
I sjældne tilfælde opstår der i forbindelse med operationen betændelse i livmoderen.
Det viser sig ved smerter, feber og ildelugtende udflåd.
I så fald er det nødvendigt at kontakte læge for at komme i antibiotikabehandling.

Hos nogen kan der være træthed, hovedpine, kvalme eller opkastninger, som hurtigt forsvinder.

Fuld bedøvelse indebærer altid en vis, omend lille, risiko.


Hvor længe skal jeg være sygemeldt?
Du skal være sygemeldt nogle dage afhængig af arbejde.


Efter operationen?
I efterforløbet kan der være udflåd i nogle dage.

Normalt seksualliv kan etableres efter få dage.

Eventuel ambulant kontrol og svar efter indgrebet aftales inden udskrivelsen.


Forholdsregler efter operationen
Efter operationen kan der være en øget risiko for at få underlivsbetændelse.

Du skal derfor de første 2 - 3 uger:

 • Undlade at bruge tampon
 • Undlade karbade
 • Bruge kondom ved samleje så længe der er udflåd


Du skal reagere og søge læge, hvis du oplever

 • Tiltagende underlivssmerter
 • Temperaturforhøjelse
 • Ildelugtende udflåd
 • Manglende vandladning trods vandladningstrang


Ved problemer det første døgn
Du kan kontakte Dagkirurgisk Center på telefon 7918 3008 indtil kl. 16.30
Efter Dagkirurgisk Centers lukketid kontaktes sygeplejersken på Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på telefon 7918 2132.

Efter det første døgn
Skal du henvende dig til egen læge eller vagtlæge ved problemer.


Med venlig hilsen
Personalet
Gynækologisk Område

Logo


Siden er sidst opdateret 5-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk