Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Jordemoder

jo

Jordemoder
Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus betjener ca. 2000 fødsler årligt og vort tilhørende jordemodercenter foretager ca. 16.000 graviditetsundersøgelser.
I tilknytning til fødeafdelingen ligger en svangreafdeling, hvor gravide med behandlingskrævende komplikationer indlægges, og vi har også en barselklinik, hvor mødre og børn kan henvende sig ambulant og få hjælp til for eksempel barselpleje og amning. 

Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus modtager årligt 18 – 24 studerende, som læser til jordemoder på UC Syddanmark i Esbjerg.

De studerende kommer hos os 3 gange i løbet af deres uddannelse på følgende moduler:
- Modul 2+3+4: Med fokus på ukompliceret graviditet, fødsel og barsel
= 19 uger

- Modul 7+8: Med fokus på kompliceret graviditet, fødsel og barsel
= 21 uger

- Modul 10+11+12: Med fokus på at egen handlekompetence og tværfagligt samarbejde omkring ukomplicerede og komplicerede graviditeter og fødsler
= 27 uger


De jordemoderstuderendes praktik foregår på følgende afdelinger:
- Fødeafdelingen
- Jordemoderkonsultationen
- Mor-barn Centret / barselklinikken
- Svangreafdelingen
- Gynækologisk afdeling
- Svangre og gynækologisk ambulatorium
- Opvågningen
- Sundhedsplejen
 

Den kliniske uddannelse indeholder:
- Arbejde med gravide, fødende, barselkvinder, nyfødte børn og deres familier
- Refleksionsopgaver og andre obligatoriske opgaver
- Klinisk undervisning
- Vejledningssamtaler

Der må påregnes en ugentlig arbejdstid på ca. 37 timer herunder aften, nat døgn- og weekendarbejde.


For mere information om den samlede uddannelse henvises til:

UC Syddanmarks information om jordemoderuddannelsen

- Jordemoderuddannelsens studieordning


Undervisere og kontakt
I de forskellige kliniske uddannelsesperioder er den jordemoderstuderende fast tilknyttet kontaktjordemødre og kontaktsygeplejersker, som varetager den daglige vejledning, mens kliniske uddannelsesansvarlige jordemødre står for koordinering, formaliseret klinisk undervisning samt vejledningssamtaler mm.

Kontakt
Fødeafdelingens kliniske uddannelsesansvarlige jordemødre:

Dorthe SvaneDorthe Svane

Telefon: 79 18 37 36

Dorthe.svane@rsyd.dk
 

 

 

Lene KjærgårdLene Kjærgård

Telefon: 79 18 34 75

Lene.kjaergaard@rsyd.dk

 

 


Studiemateriale
- Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende: Generel del

- Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende: Modul 2+3+4

- Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende: Modul 7+8

- Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende: Modul 10+11+12

 

 


Siden er sidst opdateret 1-4-2015Se også...

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk