Dette er tekstversionen af Åben forskercafé
Klik her for at komme til den grafiske version af Åben forskercafé

Forside - Læs op - Sitemap


Åben forskercafé


Kom til Åben Forskercafé og symposium – hør om forskning på Sydvestjysk Sygehus og bliv en del af forskningen.

 

Sydvestjysk Sygehus Forskercafe

 

Åben Forskercafé henvender sig til alle forskningsinteresserede på tværs af faggrupper og afdelinger på Sydvestjysk Sygehus. Der afholdes Åben Forskercafé fire gange om året.

Formålet med de fire årlige café-arrangementer er at skabe og vedligeholde et forskningsnetværk på Sydvestjysk Sygehus på tværs af afdelinger. Disse møder henvender sig til forskningsinteresserede, uanset faggruppe, og det er et vigtigt element at give kommende forskere mulighed for at komme i kontakt med kliniske lektorer, andre potentielle vejledere, forskere, klinikere og administratorer. Møderne indeholder præsentationer af igangværende forskningsprojekter og oplysende indlæg om relevante emner, eksempelvis statistik, litteratursøgning eller udlandsophold i forbindelse med ph.d. uddannelse. Der tilstræbes et højt fagligt niveau kombineret med en afslappende atmosfære og tid til dialog. To gange årligt afsluttes arrangementet med fællesspisning, enten på SVS eller en esbjergensisk café. Alle er velkomne, også medarbejdere som (endnu) ikke er tilknyttet et forskningsprojekt, og tilmelding er ikke nødvendig. Program annonceres på SVS hjemmesiden.

Forskercaféudvalget vil gerne invitere alle til at sætte et kryds i deres kalender for årets resterende forskercaféer.

Datoer for forskercaféer i 2020 annonceres snarest.  

 

De bedste hilsner fra,
Forskercaféudvalget


Ayse Dudu Altintas Dogan
Charlotte Wilhelmina Wernberg
Søren Kabell Nissen
Anne Cathrine Meldgaard Godtfredsen

Forskercaféudvalget

 

Ayse Dudu Altintas Dogan
Ph.d.-studerende, læge
Medicinsk Afdeling -
Endokrinologisk Afsnit
Ayse.Dudu.Altintas.Dogan@rsyd.dk

Charlotte Wilhelmina Wernberg
Ph.d.-studerende, reservelæge 
Leverforskning -
Gastroenterologisk Afdeling
Charlotte.Wilhelmina.Wernberg@rsyd.dk 
  
Søren Kabell Nissen
Ph.d.-studerende, reservelæge
FAM forskningsenhed
Soren.Kabell.Nissen@rsyd.dk

Anne Cathrine Meldgaard Godrfredsen
Ph.d.-studerende, afdelingslæge 
Enheden for Tromboseforskning
Anne.Cathrine.Meldgaard.Godtfredsen@rsyd.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk