Dette er tekstversionen af Forskningsstrategirådet
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskningsstrategirådet

Forside - Læs op - Sitemap


Forskningsstrategirådet


Forskningsstrategirådet på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med SDU, herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi og udarbejdelse af ny forskningsstrategi. En kerneopgave for forskningsstrategirådet er at sikre, at forskningen under IRS-Center Sydvestjylland har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 


I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), Centerlederen for IRS-Center Sydvestjylland (Formand), Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for sundhedsfagene og overlægerådet. Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i forskningsstrategirådet, kan sendes til forskningskonsulent Lærke Verver via e-mail: Laerke.Verver@rsyd.dk.


Medlemmer:

Kommissorium her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk