Dette er tekstversionen af Vejledning til patienter om selvkanylering i knaphuller
Klik her for at komme til den grafiske version af Vejledning til patienter om selvkanylering i knaphuller

Forside - Læs op - Sitemap


Vejledning til patienter om selvkanylering i knaphuller


Etablering af knaphuller:

 1. Sammen med sygeplejersken aftales der hvor på armen, det vil være mest hensigtsmæssigt at lave knaphullerne.
 2. De første 6-8 dialyser etableres knaphulskanalerne med skarpe nåle.
 3. Efterfølgende vurderes om knaphulskanalerne er klar til stumpe nåle.

 
Kanylering:

 1. Vask hænder og fistelarm grundigt.
 2. Sprit hænder og fistelarm grundigt.
 3. Der lægges materialer frem til kanyleanlæggelse: 8 stk. swabs , 1 pk. små kompressor, 2 kanyler, 20 ml NaCl., 2 stk. 10 ml. sprøjter som fyldes med NaCl., blåt afdækningsstykke, 2 stumpe nåle til at tage skorper af med.
 4. Armen placeres i en behagelig/tilgængelig stilling, den samme stilling hver gang.
 5. Hvert knaphul desinficeres 2 gange inden sårskorper fjernes (1 swaps til hvert hul, der bruges 4 swaps)
 6. Sårskorperne fjernes med forsigtighed med en stump nål, skorpen fjernes væk fra knaphullet. Der bruges 2 stumpe nåle, man må ikke bruge den samme nål til begge knaphuller. (Man kan evt. blødgøre skorpen inden første desinficering )
 7. Hvert knaphul desinficeres igen 2 gange med swabs. (1 swaps til hvert hul, der bruges 4 swaps)
 8. Anlæg stase, uden at forskyde vævet på armen. Samme styrke af stase hver gang. I nogle tilfælde er det ikke nødvendig med stase.
 9. Anlæg kanyler med en vinkel på ca. 25 gr. Når der ses blod i slangen reduceres vinklen /rettes nålen op og føres på plads. Nålen kan evt. vendes 180 gr.Vinkel og retning er individuel, men det er vigtigt at der stikkes med den samme vinkel og i den samme retning hver gang.
 10. Fikser nålene med tape, træk ud med sprøjten og skyl igennem med NaCl.
 11. Fikser grundig og dæk indstiksstedet med steril kompres.
 12. Hånden kan evt. fikseres i starten.

 

Årsager til problemer med kanylering i knaphuller:

 

Hudproblemer:

 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk