Dette er tekstversionen af Økonomi og personale 2014
Klik her for at komme til den grafiske version af Økonomi og personale 2014

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Økonomi og personale 2014


Økonomiske nøgletal 2014
 
 
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)
 
1.728.865
Sengedage*
 
131.187
Antal indlæggelser  
 
42.550
Ambulante besøg**
 
308.283
Gennemsnitlig liggetid i dage 
 
3,10
Antal disponible senge
 
 370
Hovedoperationer (inkl. endoskopier) 
 
54.845

* eksklusiv raske nyfødte/ledsagere
** eksklusiv radiologi

Stilling (fuldtidsstillinger
eksl. barsel)
Antal
(afrundet til nærmeste
hele stilling)
Plejepersonale
 
1.308
 
Læger
 
404
Sekretærer
 
224
 
Bioanalytikere
 
168
 
Rengøringspersonale
 
71
 
Diverse
 

84 

Administrativt personale
 
124
 

Portører
 

96
Køkkenpersonale
 
53
 
Fysio- og ergoterapeuter
 
60
 
Jordemødre
 
55
 
Teknisk personale
 
37
 
Servicepersonale
 
101
 
Uddannelse
 
44
 
SVS i alt
 
2.806
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk