Dette er tekstversionen af Patientinformation om Sorggruppe
Klik her for at komme til den grafiske version af Patientinformation om Sorggruppe

Forside - Læs op - Sitemap


Patientinformation om Sorggruppe


Sorggruppen er et tilbud til forældre, der mister barn i graviditeten, under fødslen eller op til 3 mdr. efter fødslen.

I sorggruppen kan I tale med andre forældre, der er i samme situation som jer. Sorggruppen er et regionalt tilbud, der hører til Region Syddanmarks 4 største fødesteder.

De svære følelser
Når I har mistet et barn, kan I have mange kaotiske tanker og følelser, som er svære at mestre alene. Følelser og reaktioner som angst, tristhed, søvnløshed, tomhedsfølelse, manglende koncentration, manglende lyst til at være sammen med andre og ubalance i parforholdet er almindeligt. Det er ikke altid, at jeres omgivelser er i stand til at forstå det. For mange kan det være en lettelse at tale med andre, og I kan hente meget indsigt og styrke i et forum af mennesker, der befinder sig i samme situation som jer.

Sorggruppen
Sorggruppen ledes af jordemødre/sygeplejersker fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

I sorggruppen tager vi udgangspunkt i, at der ikke er nogen rigtig måde at sørge på. Enhver oplever sorgen på sin måde, og støttes i det. Emnerne i gruppen bestemmes af, hvad deltagerne synes er vigtigt at tale om. Det kunne f.eks. være:


Deltagere
Alle forældre, der mister barn fra graviditetsuge 14+0 og frem til termin, under fødslen eller op til 3 mdr. efter fødslen, kan deltage i sorggruppen.

Tilmelding
Det er ikke alle, der har lyst til, eller kan få gavn af, at deltage i en sorggruppe. Inden for tre uger efter udskrivelsen ringer vi jer op, så vi sammen kan vurdere, om tilbuddet passer til Jer. Hvis I er interesserede i at deltage i sorggruppen, får I et brev eller mail med mødetid og sted. Hvis I har brug for at tale med os, inden vi når at ringe til jer, er I altid velkomne til at kontakte os for en individuel samtale. Se kontaktafsnit.

Praktiske oplysninger
Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne og et sorggruppeforløb er på 7 gange – så vidt muligt fortløbende uger. Øvrige oplysninger om sorggruppen følger i indkaldelsesbrevet.

Kontakt
Hvis I bliver forhindrede i at komme til en aftale eller ønsker en samtale, er I velkomne til at kontakte de lokale sorggruppeledere via mail.

OUH – Odense/Svendborg: sorggruppe.odense@rsyd.dk  
Sønderjylland:  sorggruppe.aabenraa@rsyd.dk
Esbjerg:  sorggruppe.esbjerg@rsyd.dk
Kolding:  sorggruppe.kolding@rsyd.dk


Kommentarer fra andre sorggruppedeltagere

For jer, der i forvejen står i en meget svær situation, kan det opleves som en overvindelse, at skulle møde en gruppe helt nye mennesker. Vi har af den grund valgt med tilladelse fra tidligere sorggruppedeltagere, at viderebringe nedenstående citater:

Det har været et godt forløb. Jeg var meget tvivlende, og i første omgang kom
jeg for min kones skyld, men jeg kunne bruge det noget. Det var godt for parforholdet,
og man blev lidt klogere på livet
”. (mandlig deltager)

Det blev en ugentlig aflastning i stedet for en daglig belastning”.
(Kvindelig deltager)

Jeg troede ikke, at jeg ville komme til at grine igen, men første gang jeg gjorde
det, var her
”. (Mandlig deltager)

Jeg fandt ud af, at det ikke kun er mig, der er mærkelig, andre gør også mærkelige
ting
”. (Kvindelig deltager)

Dejligt, at være et sted, hvor jeg er mor”.
(Kvindelig deltager)

Jeg var bange for, at det var en ’rundkreds tudepakke?’, men det var det ikke”.
(Mandlig deltager)

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk