Dette er tekstversionen af Nefrologisk Ambulatorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Nefrologisk Ambulatorium

Forside - Læs op - Sitemap


Nefrologisk Ambulatorium


Nefrologisk Ambulatorium har årligt næsten 5000 besøg.
Patienterne kommer enten henvist fra egen læge eller sygehusafdeling, eller til kontrol efter indlæggelse på sygehuset eller tidligere ambulant behandling.
Vi varetager udredning, behandling og kontrol af en lang række nyresygdomme.
Du kan læse mere om de enkelte sygdomme og behandlingsområder her.

Nefrologisk Ambulatorium varetager oplæring og kontrol af patienter i peritoneal dialyse (p-dialyse). Dette kan du læse mere om her
Derudover har vi patienter til udredning og efterbehandling ved nyretransplantation.
Selve transplantationen foretages på Odense Universitetshospital. 

Ansatte
Personalegruppen i Nefrologisk Ambulatorium består af 2 overlæger og 2 afdelingslæger samt læger under uddannelse i nyresygdomme eller medicin. Derudover er der ansat 4 sygeplejersker og 2 lægesekretærer.
Vi har derudover løbende sygeplejersker under uddannelse i nyresygdomme og sygeplejestuderende tilknyttet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk