Dette er tekstversionen af Implantation af Loop Recorder
Klik her for at komme til den grafiske version af Implantation af Loop Recorder

Forside - Læs op - Sitemap


Implantation af Loop Recorder


Du er indkaldt til anlæggelse af Loop Recorder, og hermed følger nogle oplysninger omkring hvad en Loop-Recorder er, og forløbet på operationsdagen.


Hvad er en Loop Recorder?
En Loop Recorder er en monitor/båndoptager, som opereres ind under huden over hjertet, og gennem den er det så muligt, at optage hjerterytmen gennem 2-3 år.
Loop Recorderen optager automatisk hjerterytmen, hvis den bliver for hurtig eller for langsom.
Den kan også optage på kommando, dvs., når du oplever symptomer, kan du bruge din patientaktivator til at fortælle din Loop Recorder, at den skal gemme hjerterytmen.
Når du har brugt din patientaktivator, er det vigtigt at du kontakter pacemaker ambulatoriet på førstkomne hverdag, så vi kan udlæse hvilken rytme der har været.


Hvad er en patientaktivator?
En patientaktivator, er en lille håndholdt computer, som du skal placere på din brystkasse, ovenover den inopererede Loop Recorder, når du har haft symptomer.
Derefter skal du trykke på 'REC' knappen og patientaktivatoren vil så sørge for, at Loop Recorderen optager hjerterytmen, i et given antal minutter, før og efter patienaktivatoren er lagt på.


På operationsdagen
Du skal møde på Hjerte Ambulatorium, på det tidspunkt som er angivet i indkaldelsesbrevet. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som informere dig om dagens forløb.
For at forebygge smerter efter indgrebet, får du lidt smertestillende før operationen.
Hvis du er meget nervøs for ingrebet, er det muligt at få lidt beroligende.


Selve operationen
Selve operationen forgår i hjerterummet på røntgenafdelingen, og forventes at tage ca. én time.
Der er forskelligt overvågningsudstyr på operationsstuen, og der vil hele tiden være en læge og en sygeplejerske til stede, som kan forklare, hvad der forgår og svare på spørgsmål.

Efter at huden er renset med jodsprit, lægges steril afdækning omkring operationsområdet for at holde det rent. Herefter lokalbedøves, således at indgrebet ikke gør ondt. 
Der lægges et ca. 1,5 cm bredt snit midt på brystkassen, lidt til venstre for brystbenet. Der laves en lille lomme under huden, hvor Loop recorderen lægges ned i.
Herefter syes der sammen og der påsættes plaster.


Efter operationen
Når du kommer tilbage til Hjerte Ambulatoriet, får du lidt at spise og drikke.
Når du har hvilet dig lidt må du, efter aftale med en sygeplejerske, tage hjem.
Har du fået beroligende medcin, skal der gå 4 timer før du må tage hjem og du må i såfald ikke selv køre.


Ambulant opfølgning
Efter du har fået din Loop Recorder, vil du regelmæssigt blive kontrolleret i Pacemakerambulatoriet.
Her kan vi med vores apperatur, udlæse din Loop recorder og se om du har haft nogle rytmeforstyrrelser.
Derfor er det også vigtigt at du henvender dig, hvis du har brugt din patientaktivator, så vi kan se din hjerterytme når du har haft symptomer.


Vigtigt
Før indlæggelsen skal du tage den medicin du plejer at tage - undtagen Marevan og Marcoumar, som du skal ophøre med, 3 dage før indlæggelsen.
Hvis du får Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliqus, skal du holde et døgns pause. Hvis du er klapopereret, bedes du kontakte Pacemakerambulatoriet.

Når du kommer hjem


Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til Pacemakerambulatoriet. 

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk