Dette er tekstversionen af Sengeafsnit D3 - Hjertesygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengeafsnit D3 - Hjertesygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Sengeafsnit D3 - Hjertesygdomme


Sengeafsnit D3 varetager observation, undersøgelser, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med hjertesygdomme.

Afsnittet råder over 26 sengepladser.

Akutte indlæggelser kan forgå via Fælles Akut Modtagelse, hvor patienter undersøges og stabiliseres inden de køres til sengeafdelingen, derudover kan patienter blive indlagt fra andre afdelinger eller ambulatorier. 


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk