Dette er tekstversionen af Om Hjertemedicinsk Afsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Hjertemedicinsk Afsnit

Forside - Læs op - Sitemap


Om Hjertemedicinsk Afsnit


Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet.

Sygdommens sværhedsgrad afgør, om undersøgelse og behandling skal foregå under indlæggelse eller ambulant.

Du finder Hjertemedicinsk Afsnit både i Esbjerg og Grindsted.

Ledelse
Konstitueret ledende overlæge Majbritt Knudsen.

Ledende oversygeplejerske Conny Olesen.
 

Foruden afdelingsledelsen indgår specialeansvarlig overlæge Allan Rohold, afdelingssygeplerske Christina Lodberg Honoré og ledende lægesekretær Bibi Maron Schmidt i ledelsesteamet i Hjertemedicinsk Afsnit.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk