Dette er tekstversionen af Korrektion af hudoverskud (Inderlår)
Klik her for at komme til den grafiske version af Korrektion af hudoverskud (Inderlår)

Forside - Læs op - Sitemap


Korrektion af hudoverskud (Inderlår)


Husk vi anbefaler, at du gennemgår patientinformation Fjernelse af hudoverskud grundigt, da den fortæller dig om hele forløbet.

Denne patientinformation fortæller dig om selve det indgreb, du skal have foretaget.

Korrektion af inderlårsområdet (Inderlårsplastik)
Det er en plastikkirurgisk operation, hvor man fjerner overskydende hud på inderlårene.
Til forundersøgelsen har du sammen med lægen aftalt, på hvilken måde din operation skal foregå.
Der er individuelle behov og operationen kan udføres forskelligt for at du opnår det bedste resultat.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer mellem 2-3 timer.
I nogle tilfælde fjernes overskydende hud på inderlåret fra knæet og op til furen under balden.
I andre tilfælde fjernes overskydende hud ved et bådformet snit i lysken om bagtil mod balden. 
Operationen suppleres ofte i begge tilfælde med en indledende fedtsugning af området hvor huden skal fjernes.

Efter operationen skal du regne med at være uarbejdsdygtig 2-4 uger. Afhængig af arbejdsbyrden. 
Du skal forvente at denne operation kan være belastende, da du har svært ved at gå de første uger.
Derfor er det vigtigt, at du til udskrivelsessamtalen får afklaret, hvornår du må genoptage dit arbejde/aktivitet.

Hvad kan jeg selv gøre?
I de første uger skal du hvile og aflaste benene.
Det betyder, at du kun skal gå lidt rundt i starten og gradvis øge, hvor meget du går.
Når du sidder eller ligger, skal du løfte (elevere) benene på en stol eller med fx puder under fødderne. Dette afhjælper tendensen til at benene hæver.
Hvor meget du kan gå, afhænger af, hvordan du har det og om benene hæver.


Mulige komplikationer
Ja hvis der er hævelse af benene. Det er derfor vigtigt at forholde sig til punktet ”Hvad kan jeg selv gøre”.
Se også patientinformation ”Fjernelse af hudoverskud” – 'information komplikation'.

Forholdsregler, udskrivelse og ambulantkontrol
Se patientinformation ”Fjernelse af hudoverskud”
Du kan ved 3-måneders kontrollen aftale med lægen, hvornår du eventuelt kan opereres igen.
Og du skal beregne tid til en ny forundersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium.

Har du spørgsmål efter udskrivelsen og inden næste kontrol, kan du kontakte os som beskrevet i patientinformation 'Fjernelse af hudoverskud'.   


Venlig hilsen
Personalet
Plastikkirurgisk Enhed - Kirurgisk og Gastroentrologisk Afdeling

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk